Wypadek na wózku widłowym w UK – odszkodowanie

Jeśli odniosłeś obrażenia w wypadku w pracy na wózku widłowym, i wypadek ten był chociaż częściowo nie z Twojej winy, to pomożemy Tobie uzyskać odszkodowanie na które zasługujesz.

Wypadek na wózku widłowym – dlaczego jest niebezpieczny?

Wszystkie urządzenia i maszyny, których używamy w miejscu pracy niosą ze sobą ryzyko obrażeń, w szczególności gdy są mobilne. Nieostrożność, niedostateczne szkolenie lub jego brak, nieprawidłowa konserwacja (serwis) i nieprawidłowe praktyki w pracy przyczyniają się do prawdopodobieństwa wystąpienia wypadku w pracy. Faktem jest to, że nawet w najlepiej zarządzanych i zorganizowanych miejscach pracy dochodzi do wypadków z użyciem maszyn i urządzeń.

Wózki widłowe są niezbędne w użyciu w wielu środowiskach pracy, począwszy od placów budowy, magazynów, warsztatów i placów handlowych po stocznie i lotniska.

W rzeczywistości prawie wszędzie, gdzie trzeba przenosić ciężkie, duże lub zapakowane przedmioty. Health and Safety Executive (HSE) szacuje, że wózki widłowe są przyczyną jednej czwartej wszystkich wypadków w miejscach pracy w Wielkiej Brytanii.

Najpowszechniejsze w użyciu są przemysłowe wózki widłowe z przeciwwagą (counterbalance forklift trucks) – jest to wózek widłowy najbardziej rozpoznawalny. Typowy wózek widłowy z przeciwwagą może ważyć do czterech ton, trzy razy więcej niż przeciętny samochód. Wózki te łatwo mogą się przewrócić na pochyłościach, jeśli są przeciążone, jeśli ładunek jest nieprawidłowo wyważony, niedbale zapakowany lub kiedy operator wózka nieostrożnie prowadzi wózek, na przykład z widłami ustawionymi zbyt wysoko. Większość wózków widłowych ma tylny układ kierowniczy i prowadzenie jego zupełnie różni się od prowadzenia samochodu, dlatego też posiadanie szkolenia na operowanie wózkiem widłowym jest niezbędne ze względów bezpieczeństwa. Pas bezpieczeństwa utrzyma operatora bezpiecznie wewnątrz wózka w razie wypadku. Zawsze należy przestrzegać zaleceń BHP (Bezpieczeństwa i Higieny Pracy – Health and Safety Executive) dotyczących użycia pasów bezpieczeństwa w wózkach widłowych.

Jeśli odniosłeś obrażenia w wyniku wypadku z użyciem wózka widłowego, prawdopodobnie możesz starać się o odszkodowanie. Nasza firma działa na zasadzie umowy “no win, no fee” (nie wygrasz, nie płacisz), czyli nie pobieramy żadnych opłat wstępnych w momencie rozpoczęcia procedury odszkodowawczej, tylko w przypadku wygrane

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z naszym biurem. Jesteśmy tutaj, aby pomóc! Nasze biuro jest czynne od poniedziałku do piątku, w godzinach od 9:00-17:30.

Zapytania można zgłosić wypełniając formularz na naszej stronie klikając TUTAJ, lub dzwoniąc bezpośrednio do naszej polskiej kancelarii odszkodowań na numer:
0203 743 08 12 lub bezpłatny 0800 368 85 69

Rodzaje wypadków na wózku widłowym

Nie musisz być operatorem wózka widłowego, ani nawet pracować przy wózku widłowym, aby doznać obrażeń. Ze względu na ich wagę, wypadek z użyciem wózka widłowego często wiąże się z poważnymi obrażeniami, takimi jak zmiażdżenia, które mogą odmienić życie, a nawet doprowadzić do śmierci. Wózek widłowy to potężny pojazd przemyslowy, który jest klasyfikowany jako niebezpieczny sprzęt, dlatego też przestrzeganie zasad BHP i zachowanie wszelkich środków ostrożności jest niezbędne, aby ograniczyć ryzyko wystąpienia wypadku lub obrażeń.

Niestety w dalszym ciągu spotykamy się z ludźmi i organizacjami, dla których szybkość i wydajność są ważniejsze niż bezpieczeństwo i zbyt często są one prawdziwą przyczyną wypadków.

Poniżej podajemy kilka przykładów przyczyn wypadków z użyciem wózków widłowych:

Wypadek na wózku widłowym, którego byłeś kierowcą

 • niebezpieczne warunki jazdy, gdy uraz był wynikiem złego stanu nawierzchni,
 • nieprawidłowo przeprowadzony trening lub jego brak,
 • uszkodzony wózek widłowy: gdy wózek, którego się używało nie był bezpieczny w użyciu lub był użyty w niewłaściwym celu.

Inne rodzaje wypadków na wózkach widłowych

 • kolizja z osobami przechodnimi: zderzenia wózka widłowego z osobą,
 • uderzenie wózkiem widłowym w półki, maszynę lub szafki, w wyniku czego została zraniona osoba, w tym przez spadające przedmioty lub gruz,
 • niebezpieczna lub lekkomyślna jazda: obrażenia spowodowane przekroczeniem prędkości, skręcaniem lub jazdą na obszarach to tego nie przystosowanych.

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z naszym biurem. Jesteśmy tutaj, aby pomóc! Nasze biuro jest czynne od poniedziałku do piątku, w godzinach od 9:00-17:30.

Zapytania można zgłosić wypełniając formularz na naszej stronie klikając TUTAJ, lub dzwoniąc bezpośrednio do naszej polskiej kancelarii odszkodowań na numer:
0203 743 08 12 lub bezpłatny 0800 368 85 69

Wypadki na wózku widłowym – prawne obowiązki pracowawcy aby im zapobiegać

Zgodnie z ustawą o Zdrowiu i Bezpieczeństwie w Pracy z 1974 roku (ang. The Health and Safety at Work etc Act 1974) pracodawcy mają obowiązek zapewnić bezpieczne miejsce pracy wolne od czynników niosących zagrożenie dla zdrowia i życia. Ma to zastosowanie w siedzibie firmy, jak i poza nią, w stosunku do pracowników zatrudnionych w pełnym i niepełnym wymiarze godzin, pracowników tymczasowych, wykonawców i podwykonawców pracujących na własny rachunek, a także osób pracujących na umowach zerowych.

Jeśli twój pracodawca nie wywiązuje się z obowiązku opieki nad Tobą i odniesiesz obrażenia w wypadku na wózku widłowym i był to wypadek spowodowany chociaż częściowo nie z Twojej winy, to masz prawo wnieść roszczenie o odszkodowanie za wypadek w pracy.

Minimalny wiek, który uprawnia do kierowania wózkiem widłowym to ukończone 16 lat. W obiektach portowych limit wiekowy to 18 lat. Health and Safety Executive (HSE) publikuje przyjęty kodeks postępowania (Accepted Code of Practice) dla pracodawców i pracowników operatorów. Kodeks ten obejmuje odpowiedzialność prawną za przeprowadzenie szkoleń i porady dotyczące bezpieczeństwa operatora, a także kto powinien zostać przeszkolony, jakie szkolenie powinno obejmować autoryzacje, monitorowanie i ocenę.

Jeśli wypadek na wózku widłowym był spowodowany w wyniku zaniedbania pracodawcy, który naruszył kodeks postępowania HSE, to możesz mieć prawo do ubiegania się o odszkodowanie za wypadek z udziałem wózka widłowego.

Jakie mam prawa dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy?

Brytyjskie prawo dotyczące zdrowia i bezpieczeństwa mówi, że masz prawo do:

 • pracy w bezpiecznym środowisku, w którym ryzyko wystąpienia obrażeń jest odpowiednio kontrolowane,
 • odpowiedniego przeszkolenia i posiadania wszystkich środków ochrony indywidualnej zapewnionych przez pracodawcę,
 • pracy przy użyciu odpowiednio konserwowanego i bezpiecznego w użyciu sprzętu,
 • przerwania i opuszczenia miejsca pracy, jeśli uważasz, że Ty lub Twoi współpracownicy możecie być narażeni na obrażenia,
 • wzięcia udziału w rozmowach na temat zdrowia i bezpieczeństwa,
 • zgłoszenia pracodawcy w dobrej wierze wszelkich spraw dotyczących zdrowia i bezpieczeństwa,
 • kontaktu z HSE lub lokalnym urzędem bez obawy przed zastraszaniem lub nękaniem,
 • dołączenia do związków zawodowych i zostanie przedstawicielem do spraw bezpieczeństwa i higieny w pracy.

Często zadawane pytania

Niestety, nie możesz. Aby zgłosić roszczenie z tytułu obrażeń ciała w trybie “no win no fee” (nie wygrasz nie płacisz) częściową lub całkowitą winę za wypadek w pracy musi ponosić inna osoba lub organizacja, firma. Jeśli wypadek był całkowicie z Twojej winy, nie będziesz mógł się starać o odszkodowanie. Zadzwoń do nas jeśli nie jesteś pewien swojej sprawy.

Jeśli doznasz obrażeń w wyniku wypadku na wózku widłowym, który był całkowicie z Twojej winy, to w głównej mierze zależy to od pracodawcy, czy będą wyciągnięte konsekwencje i wszczęta procedura dyscyplinarna. Jednakże jeżeli uległeś wypadkowi, który został częściowo lub całkowicie spowodowany zaniedbaniem ze strony pracodawcy, to nie możesz zostać zwolniony ani ukarany przez pracodawcę za wszczęcie procedury odszkodowawczej.
Zgodnie z brytyjskim prawem pracy jesteś pod ochroną.

Twój pracodawca ma prawny obowiązek dbania o bezpieczne środowisko pracy poprzez odpowiednie przeszkolenie i ochronę. Jeśli naruszy ten obowiązek i ulegniesz wypadkowi w pracy to masz prawo starać się o odszkodowanie. Prawo jest tutaj wyraźnie po Twojej stronie.

Każda organizacja, firma musi posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej. Odszkodowanie za wypadek przy pracy jest wypłacane z ubezpieczenia sprawcy, w tym przypadku pracodawcy.

W razie dodatkowych pytań, prosimy o kontakt z naszą firmą – możemy pomóc!

Nasze biuro jest czynne od poniedziałku do piątku, w godzinach od 9:00-17:30. Zapytania w sprawie odszkodowania z tytułu wypadku na wózku widłowym, można zgłosić wypełniając formularz na naszej stronie klikając TUTAJ, lub dzwoniąc bezpośrednio do naszej polskiej kancelarii odszkodowań na numer: 0203 743 08 12 lub bezpłatny 0800 368 85 69