Wypadek w pracy w UK – odszkodowanie

Jeśli doznałeś urazu w pracy i czujesz się źle, nie cierp w milczeniu i sprawdź co Ci się należy. Wiele osób, które ucierpiało podczas wykonywanej pracy nie zdaje sobie sprawy, że mogą ubiegać się o odszkodowanie za wypadek w pracy w UK czy chorobę zawodową.

Wypadek w pracy w UK – czy mogę starać się o odszkodowanie za obrażenia odniesione w miejscu pracy?

Jeśli miałeś wypadek w pracy w przeciągu ostatnich trzech lat i wypadek ten był częściowo lub całkowicie nie z Twojej winy, to prawdopodobnie możesz ubiegać się o odszkodowanie z tego tytułu. Urazy i choroby związane z pracą są często powodowane przez pracodawców, którzy nie przestrzegają zasad bezpieczeństwa i higieny pracy (ang. Health and Safety).

Większość z nas jest zależna od dochodów, jakie otrzymujemy z tytułu wykonywanej pracy. Dlatego wypadki w pracy i konieczność wzięcia wolnego, w celu powrotu do zdrowia, może być bardzo stresująca dla osoby i jej rodziny. Mogłeś być na zwolnieniu lekarskim lub też byłeś zmuszony odejść z pracy po wypadku. Utracone zarobki mogły sprawić, że nie będziesz w stanie opłacać rachunków domowych, opiekować się rodziną lub wywiązywać z innych zobowiązań.

Nie zasługujesz na to, aby po wypadku w pracy obawiać się o swoje zdrowie, pracę lub pieniądze. Dlatego jesteśmy tutaj, aby pomóc Ci rozwiązać ten problem i działać w Twoim imieniu. Udzielimy Ci niezbędnej pomocy w momencie, kiedy najbardziej tego potrzebujesz.

Zapytania o odszkodowania oraz roszczenia z tytułu wypadku w pracy na terenie UK, można zgłaszać bezpośrednio do nas. Nasze biuro jest czynne od poniedziałku do piątku, w godzinach od 9:00-17:30. Zapytania można zgłosić wypełniając formularz wypadkowy na naszej stronie klikając TUTAJ, lub dzwoniąc bezpośrednio do naszej polskiej kancelarii odszkodowań na numer: 02037430812 lub bezpłatny 0800 3688 569.

Jakie są najczęstsze wypadki i urazy w miejscu pracy?

Ogólnie rzecz biorąc, istnieje kilka przyczyn wypadków w miejscu pracy. Obejmują one:

 • niebezpieczne praktyki stosowane w pracy,
 • słabe lub nieistniejące środki ochrony indywidualnej (ang. PPE – Personal Protective Equipment),
 • słaba ocena ryzyka wystąpienia wypadków,
 • nieprawidłowe szkolenie lub jego brak,
 • niezadowalające lub słabo egzekwowane procedury bezpieczeństwa,
 • źle serwisowany i utrzymany sprzęt.

Health and Safety Executive (Organ do spraw Bezpieczeństwa i Higieny Pracy) prowadzi regularne i szczegółowe badania dotyczące urazów i chorób w miejscach pracy w Wielkiej Brytanii. Przyjrzyjmy się siedmiu najczęstszym urazom i ich przyczynom:

 • poślizgnięcia, potknięcia i upadki: najczęstsza przyczyna urazów z wystąpieniem siniaków, nadwyrężeń, skręceń, złamań i pęknięć kości,
 • podnoszenie i przenoszenie: uraz tkanek miękkich, nadwyrężenia kręgosłupa i złamania kości,
 • uderzenie spadającym przedmiotem: często problem w środowiskach magazynowych, w których zapasy i materiały są przechowywane na wysokości,
 • upadek z wysokości: drabina, dach, rusztowanie,
 • przemoc w miejscu pracy: groźby, napaść, skaleczenia, zadrapania i siniaki,
 • kontakt z maszynami i urządzeniami, nieprawidłowe użytkowanie lub ich wadliwość: zazwyczaj powoduje skaleczenia i rozcięcia,
 • kolizja: zderzenie z nieruchomym obiektem z powodu nieuwagi.

Według danych HSE w latach 2014-2019 25% wszystkich śmiertelnych obrażeń to upadki z wysokości Inne zagrożenia dla zdrowia w pracy obejmują:

 • toksyczne opary: wdychanie powodujące chorobę lub uszkodzenie dróg oddechowych,
 • głuchota przemysłowa: długotrwałe narażenie na silny, uporczywy hałas, słaba ochrona narządu słuchu lub jej brak (zatyczki do uszu, słuchawki wytłumiające dźwięki),
 • uraz spowodowany powtarzającymi się czynnościami i ruchami (ang. RSI – Repetitive Strain Injury): od pracy przy klawiaturze komputerowej po pracę ze sprzętem pneumatycznym.

Jeśli któreś z powyższych wydaje się Tobie znajome, to prawdopodobnie możesz starać się o odszkodowanie za wypadek w pracy. Nasi prawnicy mają duże doświadczenie w rozpatrywaniu tego rodzaju roszczeń. W razie jakichkolwiek pytań, prosimy o kontakt.

Wypadek w pracy w branży o wysokim ryzyku

Ogólnie uważa się, że każdemu wypadkowi w miejscu pracy można zapobiec. W rzeczywistości wygląda to inaczej i niektóre wypadki są nieuniknione. Na przykład budownictwo, produkcja energii i stali to zasadniczo środowiska pracy wysokiego ryzyka. Przede wszystkim zapobiec wypadkom można poprzez zagwarantowanie lepszego, dokładniejszego szkolenia pracowników oraz zachowanie środków bezpieczeństwa zgodnie z zasadami Bezpieczeństwa i Higieny Pracy (ang. Health and Safety). Określone obrażenia mogą wystąpić w wyniku:

 • źle serwisowanego i utrzymanego sprzętu,
 • nieprawidłowego montażu konstrukcji, takich jak rusztowania lub regały magazynowe,
 • nieprawidłowego użytkowania wózków widłowych i złej ich konserwacji,
 • niekontrolowanych wycieków cieczy, które powodują potknięcia, poślizgnięcia i upadki,
 • słabej wentylacji lub klimatyzacji i niewłaściwego przechowywania chemikaliów,
 • narażenia na toksyczne chemikalia lub materiały biologiczne

Co należy zrobić po wypadku w miejscu pracy?

Po wypadku w pracy należy zrobić parę rzeczy. Po pierwsze i najważniejsze, należy natychmiast zwrócić się o pomoc lekarską. Następnie, musisz zgłosić co się wydarzyło.

 • upewnij się, że zgłosisz wypadek swojemu przełożonemu,
 • upewnij się, że Twój pracodawca odnotował wypadek w firmowej książce wypadków,
 • jeśli jest to możliwe, poproś współpracowników, którzy byli świadkami zdarzenia o zeznania,
 • Twój pracodawca musi zgłosić niektóre wypadki do Urzędu do spraw Higieny i Bezpieczeństwa Pracy ( ang. Health and Safety Executive) w ramach RIDDOR(ang. Reporting of Injuries, Diseases and Dangerous Occurrences Regulations). Są to przepisy dotyczące zgłaszania urazów, chorób i niebezpiecznych zdarzeń,
 • jeśli potrzebujesz przerwy w pracy po wypadku, aby powrócić do zdrowia, powinieneś mieć prawo do ustawowego zasiłku chorobowego (ang. Statutory Sick Pay),
 • poważne obrażenia z długotrwałymi lub trwałymi skutkami oznaczają, że możesz kwalifikować się do renty inwalidzkiej z tytułu wypadku w pracy,
 • porozmawiaj ze swoim pracodawcą o swoich prawach pracowniczych po wypadku

Urząd do spraw Bezpieczeństwa i Higieny Pracy (ang. Health and Safety Executive) bada wszystkie zgłoszone przypadki poważnych obrażeń i chorób zawodowych.

Wypadek w pracy w UK – czy mogę ubiegać się o odszkodowanie?

W większości miejsc pracy może dojść do poważnych wypadków, jeśli nie są przestrzegane przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy. Jeśli miejsce wykonywanej pracy jest źle utrzymane, pracownicy nie posiadają odpowiedniego szkolenia lub nie mają odpowiedniego sprzętu ochrony osobistej do wykonywanej pracy (ang. PPE – Personal Protective Equipment). Jeśli nie jesteś pewien swojej kontuzji, zadaj sobie poniższe pytania. Jeśli na którekolwiek odpowiesz twierdząco, skontaktuj się z nami. Być może doznałeś obrażeń w miejscu pracy, które warto zbadać:

 • Czy nadal otrzymuję pomoc medyczną z powodu starego urazu lub choroby nabytej w pracy?
 • Czy musiałem wielokrotnie korzystać z pomocy medycznej, aby leczyć ten sam uraz?
 • Czy wziąłem wolne od pracy, aby powrócić do zdrowia po przebytej kontuzji?
 • Czy moje obrażenia, kontuzje uniemożliwiły mi powrót do pracy na to samo stanowisko?

Odszkodowanie może w znaczący sposób pomóc w powrocie do zdrowia jak i w dokonaniu zmian, które musisz wprowadzić w swoim życiu po wypadku w pracy. W niektórych przypadkach prawnik jest w stanie zaaranżować przedpłatę, która jest częścią Twojego odszkodowania i może zaspokoić Twoje bieżące potrzeby, zanim dojdzie do ostatecznego rozliczenia. Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości, zawsze warto porozmawiać z naszymi ekspertami od wypadków w pracy.

Zapytania o odszkodowania oraz roszczenia z tytułu wypadku w pracy w UK, można zgłaszać bezpośrednio do nas. Nasze biuro jest czynne od poniedziałku do piątku, w godzinach od 9:00-17:30. Zapytania można zgłosić wypełniając formularz wypadkowy na naszej stronie klikając TUTAJ, lub dzwoniąc bezpośrednio do naszej polskiej kancelarii odszkodowań na numer: 02037430812 lub bezpłatny 0800 3688 569.

Wypadek w pracy w UK – jak długo trwa dochodzenie roszczenia o odszkodowanie?

Dowiedzenie się, czy masz potencjalne roszczenie jest proste. Nasi wyszkoleni doradcy zazwyczaj są w stanie stwierdzić, czy masz roszczenie w trakcie jednej rozmowy. Czas rozpatrzenia roszczenia zależy od charakteru i ciężkości obrażeń. Wyraźne roszczenie, w którym obrażenia są niewielkie, a pracodawca przyznaje się do odpowiedzialności, można rozstrzygnąć w ciągu sześciu do dziewięciu miesięcy. Złożone sprawy, które mogą wiązać się z poważnymi obrażeniami i dochodzeniem przeprowadzonym przez Urząd do spraw Bezpieczeństwa i Higieny Pracy (HSE) trwają naturalnie dłużej. Normą jest, że sprawy takie trwają od roku do dwóch lat, a czasami nawet dłużej. Jednak nie ma dwóch takich samych przypadków. Nasz wyspecjalizowany prawnik będzie mógł udzielić dokładniejszych informacji po zapoznaniu się ze wszystkimi szczegółami.

Rodzaje wypadków przy pracy, w których mogę się ubiegać o odszkodowanie

Nasza firma posiada wieloletnie doświadczenie w pomaganiu ludziom po wypadku w pracy. W tym czasie nauczyliśmy się, że nie ma czegoś takiego jak standardowy wypadek w miejscu pracy. Przykładowe miejsca pracy, w których najczęściej dochodzi do wypadków:

Wszyscy pracodawcy mają “obowiązek troski” o swoich pracowników, są oni prawnie zobowiązani do ich ochrony. Twój pracodawca musi podjąć wszelkie kroki, aby zapewnić, że Twoje środowisko pracy jest bezpieczne dla Ciebie i Twoich współpracowników. Jeśli pracodawca nie przestrzega ogólnych przepisów dotyczących zdrowia i bezpieczeństwa, zgodnie z Ustawą o Bezpieczeństwie i Higienie Pracy z 1974 roku (ang. The Health and Safety at Work Act 1974) to naraził Cię na ryzyko i może zostać pociągnięty do odpowiedzialności za Twój wypadek.

Czy mogę się ubiegać o odszkodowanie za chorobę zawodową?

Odpowiedź brzmi: Tak, możesz. Każdego roku tysiące ludzie w okresie zatrudnienia zapada na choroby zawodowe. Czasami środowisko pracy może pogorszyć objawy wcześniejszego stanu. Prawo wymaga od pracodawców zapewnienia odpowiedniej ochrony i bezpiecznych procesów pracy wszystkim swoim pracownikom. Pracownicy mogą być uprawnieni do odszkodowania za wypadek przy pracy, jeśli nie jest to zapewnione. Aby zminimalizować ryzyko chorób zawodowych, należy stosować dobre praktyki w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Oto przykłady niektórych schorzeń nabytych w miejscach pracy:

 • utrata słuchu spowodowana hałasem: częściowa lub całkowita głuchota spowodowana nagłą lub długotrwałą ekspozycją na głośne lub silnie przenikliwe dźwięki,
 • urazy spowodowane wibracjami: uszkodzenia kończyn i stawów w wyniku intensywnego używania wibrujących narzędzi lub sprzętu elektrycznego,
 • choroby układu oddechowego i płuc: narażenie na szkodliwe substancje, takie jak dym, kurz, krzemionka lub azbest,
 • infekcje skórne: zapalenie, podrażnienia i nadwrażliwość skory na skutek nadmiernej ekspozycji na kurz, chemikalia i kleje,
 • nowotwór: zwykle rak płuc spowodowany ekspozycją na azbest,
 • zaburzenia mięśniowo-szkieletowe: stany zapalne i zwyrodnienia mięśni, ścięgien i nerwów, spowodowane powtarzalnością czynności i ruchów i ograniczoną pozycją ciała.

Jeśli uważasz, że zachorowałeś z powodu zaniedbania obowiązku opieki przez Twojego pracodawcę, to możesz mieć prawo do dochodzenia roszczenia z tytułu choroby zawodowej. Trzyletni termin na złożenie roszczenia rozpoczyna się, gdy po raz pierwszy zauważysz objawy chorobowe lub Twój stan zostanie zdiagnozowany przez lekarza.

Co się dzieje w przypadku wszczęcia roszczenia z tytułu wypadku przy pracy?

Jeśli uważasz, że możesz mieć podstawy do roszczenia o odszkodowanie za wypadek przy pracy, zasięgnij porady eksperta. Porozmawiaj z Nami za darmo i w zaufaniu, i opowiedz nam swoją historię. Poinformujemy Cię, czy masz szansę, aby ubiegać się o odszkodowanie za wypadek w pracy. Jeśli zdecydujesz rozpocząć procedurę odszkodowawczą, możesz zrobić kilka rzeczy, aby wspomóc swoje roszczenie:

 • zbierz dowody fotograficzne: nie zawsze jest to możliwe, ale wyraźne zdjęcia z miejsca wypadku są naprawdę pomocne,
 • zbierz jakiekolwiek zeznania świadków: pomogą one również Twojemu prawnikowi w zbudowaniu Twojego roszczenia,
 • zapisz szczegóły doznanego urazu: regularne prowadzenie dziennika będzie potwierdzać dowody medyczne, symptomy i wskaże tempo powrotu do zdrowia,
 • zapisz wszelkie straty finansowe: obejmuje to wszystkie wydatki finansowe, jakie poniosłeś w wyniku doznanego wypadku (np.: utrata zarobków, koszt zakupu lekarstw, koszt dojazdu do placówek medycznych).

Kiedy prawnik zbierze wszystkie niezbędne informacje i dowody, prześle formularz zgłoszenia roszczenia do ubezpieczyciela Twojego pracodawcy. Twój prawnik zorganizuje również badanie lekarskie, podczas którego niezależny specjalista zbada Twoje obrażenia. Raport z obdukcji lekarskiej będzie kluczową częścią Twoich dowodów. Jeśli pracodawca przyjmie odpowiedzialność za Twój wypadek w pracy, to prawnik wówczas będzie negocjować wysokość ugody z jego ubezpieczycielem. Jeśli nie można w drodze negocjacji dojść do porozumienia i uzgodnić kwoty odszkodowania lub gdy pracodawca nie bierze odpowiedzialności za Twój wypadek w pracy, wówczas prawnik wszczyna postępowanie sądowe. Negocjacje będą dalej kontynuowane, wynikiem czego często jest osiągane porozumienie. Roszczenia, z tytułu wypadku przy pracy, rzadko docierają do etapu, na którym jest konieczna rozprawa sądowa.

Co muszę udowodnić w przypadku roszczenia z tytułu wypadku przy pracy?

W pierwszej kolejności musisz udowodnić, że wypadek, który spowodował obrażenia (stan zdrowia) był częściowo lub całkowicie nie z Twojej winy. Po drugie dowody muszą wskazywać, że wypadek był spowodowany zaniedbaniem lub bezczynnością Twojego pracodawcy. Twój prawnik oprze roszczenie z tytułu wypadku przy pracy na następujących dowodach:

 • wypadek przy pracy został oficjalnie zarejestrowany w firmowej książce wypadków,
 • zapis leczenia otrzymanego po wypadku (wszystkie rekordy medyczne),
 • niezależna ocena medyczna Twoich obrażeń (obdukcja lekarska),
 • zdjęcia z miejsca wypadku,
 • zeznania świadków,
 • zapis wszelkich/ wszystkich strat finansowych.

Miałem wypadek w pracy, jakie mam prawa?

Wszyscy pracodawcy mają wyraźny prawny obowiązek zapewnienia Tobie i Twoim współpracownikom bezpieczeństwa w miejscu pracy. Obejmuje to zapewnienie dobrze utrzymanego środowiska pracy, solidnego szkolenia i odpowiedniego sprzętu ochronnego do pracy. Każdy pracodawca, który nie przestrzega przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, zgodnie z Ustawą o Bezpieczeństwie i Higienie Pracy z 1974 roku (ang. The Health and Safety at Work Act 1974) naraża Cię na bezpośrednie ryzyko. Nazywa się to obowiązkiem opieki. Jeśli Twój pracodawca zawiódł i doznałeś wypadku w pracy – lub zachorowałeś w wyniku tego – masz prawo do ubiegania się o pełne odszkodowanie za wypadek w pracy. Zgodnie z prawem, nie może to zagrozić relacjom między pracodawcą a pracownikiem. Jeśli Twój pracodawca próbuje Cię zwolnić za złożenie lub rozważenie wystąpienia z roszczeniem o odszkodowanie, to możesz mieć sprawę o niesprawiedliwe zwolnienie.

Czy mogę zostać zwolniony po wypadku przy pracy?

W rzeczywistości rozumiemy, że możesz się obawiać wystąpić z roszczeniem przeciwko swojemu pracodawcy i ubieganiem się o odszkodowanie za wypadek w pracy. Jest to poważna obawa, ale jesteśmy tutaj, aby pomóc! Nie możesz zostać zwolniony, wytypowany lub ukarany za wniesienie roszczenia przeciwko pracodawcy za wypadek w pracy. Pracodawca ma prawny obowiązek dbania o bezpieczne środowisko pracy oraz odpowiednie przeszkolenie i ochronę. Jeśli pracodawca naruszy ten obowiązek i w rezultacie tego ulegniesz wypadkowi w pracy, to prawo jest tutaj jasne i całkowicie po Twojej stronie. Masz prawo ubiegać się o odszkodowanie! . Nasza firma posiada wieloletnie doświadczenie w niesieniu pomocy ludziom poszkodowanym w wypadkach. Udzielimy Ci bezpłatnych, bezstronnych i poufnych porad potrzebnych do zbadania roszczenia z tytułu obrażeń ciała będących wynikiem wypadku w pracy.

Zapytania o odszkodowania oraz roszczenia z tytułu wypadku w pracy w UK, można zgłaszać bezpośrednio do nas. Nasze biuro jest czynne od poniedziałku do piątku, w godzinach od 9:00-17:30. Zapytania można zgłosić wypełniając formularz wypadkowy na naszej stronie klikając TUTAJ, lub dzwoniąc bezpośrednio do naszej polskiej kancelarii odszkodowań na numer: 02037430812 lub bezpłatny 0800 3688 569.

O jaką kwotę odszkodowania za wypadek przy pracy mogę się ubiegać?

Wysokość odszkodowania za wypadek przy pracy zależy od urazu lub choroby, jej ciężkości i od tego, jaki wpływ miało to na Twoje życie. Kiedy składasz u Nas roszczenie, Twój prawnik rozważy wszystkie okoliczności i dowody. Ważne jest dla nas, abyś otrzymał odpowiednią rekompensatę. Nie chodzi tutaj tylko o Twój ból i fizyczne cierpienie. Jest jeszcze kilka innych obszarów, które prawnik obejmuje w procesie odszkodowawczym:

 • każdy czas wolny od pracy z powodu wypadku i utracone zarobki,
 • wszelkie przyszłe utracone zarobki,
 • wszelkie zmiany dotyczące Twojej zdolności do pracy,
 • uraz psychiczny,
 • opieka i wsparcie, którego potrzebowałeś po wypadku, nawet jeśli pomoc ta została bezpłatnie udzielona przez rodzinę lub przyjaciół,
 • wszelkie zmiany, których możesz potrzebować w domu lub w samochodzie,
 • płatne zabiegi medyczne, koszty podróży i zakwaterowania, koszty zakupu medykamentów

Należy pamiętać, że wszystkie sprawy są oceniane indywidualnie, a przyznane kwoty mogą się różnić, ze względu na różne okoliczności. Istnieje specjalny kalkulator na podstawie, którego szacuje się kwoty odszkodowawcze, w zależności od doznanego urazu, jak również od tego jak poważny ten uraz był i jak wpłynie to na życie poszkodowanej osoby.

Jak mam zapłacić za prowadzenie sprawy o odszkodowanie z tytułu wypadku w pracy?

Działamy na zasadzie umowy “no win, no fee” (nie wygrasz, nie płacisz). Jest to umowa, która mówi, że nie ponosisz żadnych kosztów na wstępie. Jeśli Twój prawnik wygra dla Ciebie roszczenie, to wtedy wszelkie koszty związane z prowadzeniem sprawy zostaną potrącone z kwoty odszkodowania na samym końcu. Również często prawnik uruchamiając sprawę o odszkodowanie wykupuje ubezpieczenie od kosztów prawnych, aby zapewnić, że roszczenie jest wolne od ryzyka. Robi się to na wypadek, gdyby sprawa została przegrana w sądzie, wtedy takie ubezpieczenie pokryje koszty strony przeciwnej.

Kto płaci odszkodowanie za wypadek przy pracy?

Każdy pracodawca jest prawnie zobligowany do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej (ang. Employers Liability Insurance), które obejmuje szkody w przypadku skutecznego roszczenia o odszkodowanie za wypadek w pracy. Oznacza to, że prawnik negocjuje w Twoim imieniu z firmą ubezpieczeniową pracodawcy, a nie osobiście z pracodawcą. W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt z naszą firmą.

Zapytania o odszkodowania oraz roszczenia z tytułu wypadku w pracy w UK, można zgłaszać bezpośrednio do nas. Nasze biuro jest czynne od poniedziałku do piątku, w godzinach od 9:00-17:30. Zapytania można zgłosić wypełniając formularz wypadkowy na naszej stronie klikając TUTAJ, lub dzwoniąc bezpośrednio do naszej polskiej kancelarii odszkodowań na numer: 02037430812 lub bezpłatny 0800 3688 569.

Kiedy Urząd do spraw Bezpieczeństwa i Higieny Pracy (ang. Health and Safety Executive) bada wypadki w miejscu pracy i choroby zawodowe?

Organ ten (HSE) ma na celu zapobieganie wypadkom śmiertelnym i obrażeniom powstałym w miejscu pracy. Czyni to poprzez udzielanie porad, udzielanie licencji na działalność biznesową w niebezpiecznych środowiskach, przeprowadzanie inspekcji, badanie incydentów i egzekwowanie przepisów. Pracodawcy są prawnie zobowiązani do zgłaszania wszystkich obrażeń i chorób powstałych w miejscu pracy do Urzędu do spraw Bezpieczeństwa i Higieny Pracy (HSE) zgodnie z przepisami RIDDOR (ang. Reporting of Injuries, Diseases and Dangerous Occurrences Regulations). Są to przepisy dotyczące zgłaszania urazów, chorób i niebezpiecznych zdarzeń. Firmom mogą grozić wysokie grzywny, jeśli tego nie zrobią HSE nie bada wszystkich zgłoszeń, tylko te, które uważa za poważne. Należą do nich:

 • ofiary śmiertelne: wypadki i wszystkie inne zgony wynikające z przyczyn związanych z pracą, których można było uniknąć,
 • poważne obrażenia: w tym liczne złamania, oślepienia, zmiażdżenia, urazy głowy, oparzenia i amputacja,
 • choroby zawodowe: astma, rak, ekspozycja na czynniki toksyczne,
 • każdy incydent wskazujący na potencjalnie poważne naruszenie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.

Pamiętaj, że jeśli Urząd do spraw Bezpieczeństwa i Higieny Pracy (HSE) bada Twój wypadek, to nie musisz czekać na jego zakończenie. Wniosek o odszkodowanie możesz złożyć wcześniej, zanim zostanie zakończone dochodzenie. Zadzwoń już dzisiaj, jesteśmy tutaj, aby pomóc!

Odszkodowanie za wypadek w pracy – jaki jest termin składania wniosku?

Wypadki przy pracy mogą spowodować poważne obrażenia. Dzieje się tak, gdy personel pracowniczy nie został prawidłowo przeszkolony, bądź też tego szkolenia nie otrzymał a środowisko pracy, w którym się pracuje jest niebezpieczne z wysokim potencjałem wystąpienia wypadków. Na złożenie wniosku o odszkodowanie za wypadek w pracy ma się trzy lata od daty wypadku lub postawienia diagnozy.

Kiedy mogę po wypadku wrócić do pracy?

To kiedy wrócisz do pracy zależy w głównej mierze od Ciebie i Twojego powrotu do zdrowia. Jeśli czujesz się wystarczająco dobrze i jesteś w stanie wrócić do pracy, to jak najbardziej możesz to zrobić Może to być niezręczne, a nawet zniechęcające, jeśli dochodzisz roszczenia przeciwko swojemu pracodawcy, ale ważne jest, aby wiedzieć, że prawo jest po Twojej stronie. Twój pracodawca nie może traktować Cię inaczej po Twoim powrocie do pracy i nie ma prawa Cię zwolnić z powodu tego, że starasz się o odszkodowanie za wypadek, który był spowodowany jego niedbalstwem.

Jakie są powody odrzucenia mojego roszczenia?

Istnieje kilka powodów, dla których Twoje roszczenie z tytułu wypadku w pracy zostało odrzucone. Są to:

 • za mało dowodów: jeśli nie ma wystarczającej ilości dowodów, aby udowodnić, to co Ci się przydarzyło lub oświadczenia nie są pełni poprawne,
 • przekroczenie terminu: ostateczny termin dochodzenia większości roszczeń to trzy lata od daty wypadku,
 • odmowa odpowiedzialności: jeśli pracodawca nie bierze odpowiedzialności za Twój wypadek.

Przed przystąpieniem do sprawy nasi prawnicy zbierają jak najwięcej informacji i dowodów, ciężko pracujemy, aby upewnić się, że zbadaliśmy wszystkie ścieżki i Twoja sprawa o odszkodowanie za wypadek w pracy będzie przebiegała “gładko” i bez komplikacji.

Jak zgłosić się po odszkodowanie za wypadek w pracy w Wielkiej Brytanii?

Zapytania o odszkodowania oraz roszczenia z tytułu wypadku w pracy w UK, można zgłaszać bezpośrednio do nas. Nasze biuro jest czynne od poniedziałku do piątku, w godzinach od 9:00-17:30. Zapytania można zgłosić wypełniając formularz wypadkowy na naszej stronie klikając TUTAJ, lub dzwoniąc bezpośrednio do naszej polskiej kancelarii odszkodowań na numer: 02037430812 lub bezpłatny 0800 3688 569. Kiedy kontaktujesz się z nami, nigdy nie masz obowiązku ubiegania się o odszkodowanie, a rozmowa telefoniczna jest całkowicie poufna.