Odszkodowanie za wypadek na rowerze w UK

Jeżeli jadąc rowerem brałeś udział w kolizji lub wypadku nie ze swojej winy (lub jedynie częściowo ze swojej winy) i doznałeś urazu, możemy pomóc ci w uzyskaniu odszkodowania.

Rower to bardzo popularny środek transportu, zarówno dla osób jeżdżących rekreacyjnie, jak i tych, którzy lubią ekologicznie podróżować do pracy. Z tego powodu rowerzyści na drogach są bardzo częstym widokiem, zwłaszcza w godzinach dojazdów do i z pracy w tygodniu, a także w weekendy.

Popularność rowerów oznacza jednak również, że od czasu do czasu dochodzi do kolizji lub wypadków, w których biorą udział rowerzyści. Jak łatwo się domyślić, rowerzysta w starciu z pojazdem mechanicznym (samochodem, czy nawet motocyklem) zwykle ma małe szanse na całkowite uniknięcie jakiegokolwiek urazu.

Zdarza się, że rowerzyści traktowani są przez innych uczestników ruchu drogowego (kierowców, motocyklistów) lekceważąco, lub wręcz z agresją. Warto pamiętać, że rowerzysta jest pełnoprawnym uczestnikiem ruchu drogowego i ma takie same prawa (oraz, oczywiście, obowiązki) na drodze jak kierowcy pojazdów mechanicznych.

Uczestniczyłem w wypadku z innym rowerzystą lub pieszym, czy mogę starać się o odszkodowanie?

Niestety, w takim przypadku kancelarie odszkodowawcze działające na zasadzie “no win, no fee” (czyli “nie wygrasz, nie płacisz”) nie będą w stanie pomóc w uzyskaniu odszkodowania. Jest tak dlatego, że odszkodowanie zwykle wypłacane jest z kieszeni ubezpieczyciela sprawcy. W przypadku kierowców pojazdów mechanicznych, będących sprawcami wypadków, nie ma z tym problemu – albo kierowca jest ubezpieczony (gdyż, zgodnie z prawem, ma taki obowiązek), albo – w przypadku kiedy np. ubezpieczyciel nie będzie chciał wypłacić odszkodowania, gdyż np. sprawca złamał warunki polisy – z funduszu finansowanego przez firmy ubezpieczeniowe (The Motor Insurers’ Bureau).

Ponieważ rowerzyści ani piesi nie mają obowiązku posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej (znanego w Polsce jako OC), dlatego kancelarie prawne, nawet w przypadku wygranej dla klienta sprawy, nie mają gwarancji otrzymania środków dla swojego klienta, ani też pokrycia własnych kosztów obsługi prawnej.
W konsekwencji nie jest możliwe zawarcie z klientem umowy “no win, no fee” (nie wygrasz, nie płacisz), gdyż przy braku gwarancji wypłaty odszkodowania prawnicy bardzo często musieliby pracować za darmo (a klient i tak nie otrzymałby odszkodowania, nawet po wygraniu sprawy).

Czy jest jakaś inna możliwość dochodzenia odszkodowania od rowerzysty (lub pieszego) będącego sprawcą wypadku?

Oczywiście, każdy poszkodowany może wnieść do sądu pozew cywilny przeciwko sprawcy wypadku, żądając odszkodowania za uraz, cierpienie i inne straty (np. utratę zarobków). Może to zrobić osobiście (jako tzw. litigant in person), jeżeli ma odpowiednią wiedzę jak to zrobić, lub może wynająć do tego prawnika. Jednak w takim przypadku mało prawdopodobne jest, aby jakiś prawnik zgodził się na reprezentowanie klienta na zasadzie “no win, no fee”, przy braku gwarancji otrzymania zapłaty za wykonaną pracę po wygraniu sprawy. Dlatego finansowanie pomocy prawnej przy takim roszczeniu musiałoby być pokrywane bezpośrednio przez klienta, a kwota za obsługę prawną mogłaby być bardzo wysoka, nierzadko przekraczając wysokości otrzymanego odszkodowania. Dlatego bardzo rzadko zdarza się, by poszkodowany zdecydował się na dochodzenie roszczenia od rowerzysty lub pieszego przy pomocy prawnika, chyba że ma wystarczające środki finansowe, aby pokryć koszt z własnej kieszeni, nie będąc pewnym, że odszkodowanie zostanie wypłacone nawet po wygraniu sprawy. Ryzyko polega tu na tym, że osoba uznana winną i zobowiązaną do wypłaty odszkodowania może nie posiadać wystarczających środków na pokrycie zobowiązania, a ewentualna próba wyegzekwowania należności przez komornika może zakończyć się ogłoszeniem tzw. bankructwa osoby prywatnej (bankructwa konsumenckiego).

Nasza firma od początku swojej działalności działa wyłącznie na zasadzie “no win, no fee” – nigdy nie pobieramy od naszych klientów opłat z góry, ani też w przypadku przegranej. Opłata pobierana jest jedynie po wygraniu sprawy – w ten sposób pomogliśmy już tysiącom klientów. Jednak z tego powodu również, niestety nie jesteśmy w stanie zaakceptować roszczenia o odszkodowanie, jeżeli nawet w przypadku wygranej nie mamy gwarancji, że nasi prawnicy otrzymają należne im wynagrodzenie za poniesiony trud i wywalczenie maksymalnie wysokiego odszkodowania dla naszego klienta.

Zapytania o odszkodowania za wypadek drogowy, można zgłaszać bezpośrednio do nas. Nasze biuro jest czynne od poniedziałku do piątku, w godzinach od 9:00-17:30. Zapytania można zgłosić wypełniając formularz wypadkowy na naszej stronie klikając TUTAJ, lub dzwoniąc bezpośrednio do naszej polskiej kancelarii odszkodowań na numer: 02037 430 812 lub bezpłatny 0800 3688 569.

Doznałeś urazu podczas jazdy rowerem?
Jeśli przytrafił ci się wypadek na rowerze i doznałeś/aś urazu, możesz starać się o odszkodowanie, pod warunkiem, że wypadek wydarzył się przynajmniej częściowo z winy innego uczestnika ruchu drogowego, kierującego pojazdem mechanicznym (tzn. Samochodem osobowym, vanem, ciężarówką, autobusem, motocyklem itp.).

“To była moja wina” – czy na pewno tylko twoja? Niekoniecznie!

Wielu poszkodowanych po wypadku uważa, że doszło do niego tylko z ich winy, gdyż na przykład przez chwilę byli nieuważni.

Jednak przy ocenie, kto zawinił, trzeba wziąć pod uwagę więcej czynników, niż tylko zachowanie samego poszkodowanego, który doznał wypadku i w konsekwencji urazu.

Nawet częściowa wina po stronie innego uczestnika wypadku drogowego może być podstawą do starania się o odszkodowanie.

Wypadek na rowerze w UK  – na czym może polegać wina lub współwina kierującego innym pojazdem mechanicznym?

Każdy uczestnik ruchu drogowego ma obowiązek zachowania szczególnej ostrożności i przewidywania możliwych następstw w zależności od sytuacji, dlatego istnieje szereg przypadków, w których można przypisać współwinę innemu kierowcy, nawet jeżeli rowerzysta uważa, że tylko on ponosi winę za wypadek, w którym doznał urazu..

Główne czynniki, które mogą wskazywać na współwinę innego kierowcy (nawet, jeżeli “miał pierwszeństwo”) to:

  • Rozmawianie przez telefon w czasie, kiedy doszło do wypadku
  • Prowadzenie pojazdu z nadmierną prędkością (powyżej ograniczenia obowiązującego na danej drodze, lub niedostosowaną do panujących warunków)
  • Prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu lub środków odurzających
  • Niezachowanie właściwego odstępu od rowerzysty (kierowca powinien zachować odstęp przynajmniej taki, jak od innego pojazdu mechanicznego w czasie wyprzedzania, rekomendowane odległości to 1,5 m przy prędkości do 30 mph oraz 2 m przy prędkości powyżej 30 mph

Jeżeli którykolwiek z wyżej wymienionych punktów ma zastosowanie do twojego wypadku na rowerze, prawdopodobnie drugi kierowca (lub motocyklista itp.) ponosi współodpowiedzialność za wypadek i możesz starać się o odszkodowanie!

Zapytania o odszkodowania za wypadek drogowy, można zgłaszać bezpośrednio do nas. Nasze biuro jest czynne od poniedziałku do piątku, w godzinach od 9:00-17:30. Zapytania można zgłosić wypełniając formularz wypadkowy na naszej stronie klikając TUTAJ, lub dzwoniąc bezpośrednio do naszej polskiej kancelarii odszkodowań na numer: 02037 430 812 lub bezpłatny 0800 3688 569.

Wypadek drogowy na rowerze w UK – najczęstsze przyczyny

Do najczęstszych przyczyn wypadków na rowerze należą:

  • Zajechanie drogi rowerzyście przez inny pojazd
  • Utrata równowagi przez potrącenie przez inny pojazd (np. podczas wyprzedzania)
  • Uderzenie rowerzysty (roweru) przez inny pojazd z tyłu
  • Poślizg/uślizg na śliskiej powierzchni (w tym przypadku dochodzenie odszkodowania może być trudne, jeżeli śliskość jezdni wynikała np. z warunków pogodowych)

Kiedy możesz ubiegać się o odszkodowanie za wypadek na rowerze w UK?

Jeżeli do wypadku doszło w ciągu ostatnich trzech lat i doszło do niego nie z twojej winy (lub jedynie częściowo z twojej winy), prawdopodobnie możesz starać się o odszkodowanie. Nasi doradcy prawni mają duże doświadczenie i podpowiedzą ci (bezpłatnie i bez konieczności natychmiastowego podpisywania umowy), czy masz szansę na odszkodowanie i jakie następne kroki podjąć, aby rozpocząć procedurę roszczeniową. Decyzja, czy rozpocząć roszczenie należy wyłącznie do ciebie.

Jak zgłosić się po odszkodowanie za wypadek na rowerze w UK?

Zapytania o odszkodowania za wypadek drogowy, można zgłaszać bezpośrednio do nas. Nasze biuro jest czynne od poniedziałku do piątku, w godzinach od 9:00-17:30. Zapytania można zgłosić wypełniając formularz wypadkowy na naszej stronie klikając TUTAJ, lub dzwoniąc bezpośrednio do naszej polskiej kancelarii odszkodowań na numer: 02037 430 812 lub bezpłatny 0800 3688 569.

Kiedy kontaktujesz się z nami, nigdy nie masz obowiązku ubiegania się o odszkodowanie, a rozmowa telefoniczna jest całkowicie poufna.