Wypadek w hali magazynowej w UK – odszkodowanie

Jeżeli uległeś wypadkowi w hali magazynowej nie ze swojej winy (lub jedynie częściowo ze swojej winy), możemy pomóc ci w uzyskaniu odszkodowania.

Praca w hali magazynowej (ang. warehouse) nie należy do najlżejszych ani najłatwiejszych. Powinna jednak być bezpieczna dla pracowników wykonujących swoje obowiązki zgodnie z zaleceniami bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP). Za zapewnienie bezpieczeństwa w hali magazynowej odpowiada pracodawca, a osoby takie jak manager lub supervisor są przedstawicielami pracodawcy i powinny dopilnować, aby odpowiednie przepisy były przestrzegane. Doznałeś urazu podczas pracy w hali magazynowej? Jeżeli przytrafił ci się wypadek w hali magazynowej i doznałeś/aś urazu, możesz starać się o odszkodowanie, pod warunkiem, że wypadek wydarzył się przynajmniej częściowo nie z twojej winy.

“To była moja wina” – czy na pewno tylko twoja? Niekoniecznie!

Wielu pracowników po wypadku uważa, że doszło do niego tylko z ich winy, gdyż na przykład przez chwilę byli nieuważni.

Jednak przy ocenie, kto zawinił, trzeba wziąć pod uwagę więcej czynników, niż tylko zachowanie samego pracownika, który doznał wypadku i w konsekwencji urazu. Nawet częściowa wina po stronie pracodawcy lub innego pracownika może być podstawą do starania się o odszkodowanie.

Na czym może polegać wina lub współwina pracodawcy?

Każdy pracodawca musi zapewnić pracownikom bezpieczne warunki pracy, dlatego istnieje szereg przypadków, w których można przypisać współwinę pracodawcy, nawet jeżeli pracownik uważa, że tylko on ponosi winę za wypadek w pracy w magazynie.

Główne czynniki, które mogą wskazywać na współwinę pracodawcy to:

 • brak odpowiedniego treningu/przeszkolenia pracownika do pracy na konkretnym stanowisku
 • spowodowanie (nawet częściowe) wypadku przez czynność lub zaniedbanie innego pracownika
 • brak przeglądu/konserwacji maszyn lub narzędzi, których usterka była przyczyną (lub współprzyczyną) wypadku
 • niezapewnienie pracownikowi odpowiednich narzędzi do wykonania powierzonej mu pracy
 • niedostarczenie odpowiednich środków ochrony osobistej (maski antypyłowe, buty antypoślizgowe itp.) lub innych zabezpieczeń koniecznych do bezpiecznego wykonania pracy

Jeżeli którykolwiek z powyżej wymienionych punktów ma zastosowanie do twojego wypadku na hali magazynowej, twój pracodawca prawdopodobnie ponosi współodpowiedzialność za wypadek i możesz starać się o odszkodowanie!

Wypadek w hali magazynowej – najczęstsze przyczyny

W pracy na magazynie obowiązki pracownika mogą być bardzo różne – możesz jeździć wózkiem widłowym, małym wózkiem elektrycznym (LLOP, PPT) lub wykonywać pracę chodząc po magazynie pieszo. Możesz mieć jedno konkretne miejsce pracy, a być może musisz poruszać się po całym magazynie.

Do najczęstszych przyczyn wypadków w hali magazynowej należą:

 • Potrącenie wózkiem widłowym lub wózkiem elektrycznym
 • Uderzenie przedmiotem spadającym ze stelaży lub półek magazynowych
 • Potknięcie się / przewrócenie o nieprawidłowo leżące palety
 • Potrącenie wózkiem widłowym lub ‘paleciakiem’.
 • Niewłaściwy załadunek lub rozładunek towarów (np. z przyczepy ciężarówki)
 • Zła (np. nierówna lub dziurawa) nawierzchnia / podłoga w hali magazynowej (potknięcia i poślizgnięcia)
 • Niewłaściwe podnoszenie lub przenoszenie ciężkich przedmiotów
 • Złe szkolenie na stanowisku pracy (lub jego brak)
 • Niewłaściwy serwis maszyn i urządzeń (lub jego brak)
 • Brak odpowiedniego oświetlenia (np. zderzenie z wózkiem widłowym w źle oświetlonej alejce)

Wypadek w hali magazynowej – kiedy możesz ubiegać się o odszkodowanie?

Jeżeli do wypadku doszło w ciągu ostatnich trzech lat i doszło do niego nie z twojej winy (lub jedynie częściowo z twojej winy), prawdopodobnie możesz starać się o odszkodowanie. Nasi doradcy prawni mają duże doświadczenie i podpowiedzą ci (bezpłatnie i bez konieczności natychmiastowego podpisywania umowy), czy masz szansę na odszkodowanie i jakie następne kroki podjąć, aby rozpocząć procedurę roszczeniową. Decyzja, czy rozpocząć roszczenie należy wyłącznie do ciebie.

Jak zgłosić się po odszkodowanie za wypadek na hali magazynowej w UK?

Zapytania o odszkodowania oraz roszczenia z tytułu wypadku na hali magazynowej w UK, można zgłaszać bezpośrednio do nas. Nasze biuro jest czynne od poniedziałku do piątku, w godzinach od 9:00-17:30. Zapytania można zgłosić wypełniając formularz wypadkowy na naszej stronie klikając TUTAJ, lub dzwoniąc bezpośrednio do naszej polskiej kancelarii odszkodowań na numer: 02037 430 812 lub bezpłatny 0800 3688 569.

Kiedy kontaktujesz się z nami, nigdy nie masz obowiązku ubiegania się o odszkodowanie, a rozmowa telefoniczna jest całkowicie poufna.