Każdy pracodawca ma obowiązek zapewnić swoim pracownikom bezpieczne warunki pracy. Mają one chronić przed chorobami zawodowymi i wypadkami, ale również stresem.

W przypadku, gdy pracownik doznaje regularnie sytuacji stresowych, a pracodawca nie podejmuje odpowiednich kroków, by temu zaradzić, pracownik może starać się o odszkodowanie, które jest wypłacane z obowiązkowego ubezpieczenia pracodawcy.

Obowiązek pracodawcy polegający na zminimalizowaniu występowania stresu w pracy jest określony w brytyjskiej ustawie o bezpieczeństwie i higienie pracy z 1974 r. 

Tak naprawdę, żaden pracownik nie powinien być narażony na stres związany z pracą. Niestety, często pracownicy cierpią z tego tytułu i sami dźwigają ten ciężar, ponieważ nie są świadomi swoich praw pracowniczych lub czują się nieswojo, robiąc cokolwiek w tej sprawie. 

Czym jest stres zawodowy (stres w pracy)?

Jest to rodzaj zaburzenia psychicznego spowodowany narażeniem na intensywny stres w miejscu pracy.

Zanim jednak zaleje nas fala wniosków odszkodowawczych od czytelników, musimy uprzedzić, że uzyskanie odszkodowania za stres w pracy bardzo rzadko jest prostym procesem i na ogół pracodawcy nie są skorzy do uznawania swojej odpowiedzialności (lub współodpowiedzialności). Uraz psychiczny jest znacznie trudniejszy do wykazania niż uszkodzenie ciała, ponieważ uraz nie jest widoczny w ten sam sposób. 

Objawy stresu związanego z pracą i czynniki wpływające na sukces roszczeń dotyczących stresu w pracy mogą obejmować następujące elementy:

 • bezsenność
 • ataki paniki
 • bóle głowy
 • nudności
 • utrata wagi bądź włosów

Do głównych przyczyn stresu spowodowanego pracą możemy zaliczyć:

 • utrudniony kontakt z przełożonym i/lub współpracownikami
 • niezdolność do sprostania zbyt wysokim wymaganiom ze strony przełożonego
 • niesprawiedliwy poziom kontroli lub monitorowania
 • niewystarczające przeszkolenie do wykonywania pracy lub jego brak
 • praca poniżej możliwości pracownika
 • monotonia pracy
 • nękanie fizyczne, seksualne lub emocjonalne bądź zastraszanie ze strony współpracowników lub klientów.

Co zrobić, kiedy doświadczam stresu w pracy?

Jeśli uważasz, że cierpisz z powodu stresu związanego z pracą, w pierwszej kolejności powinieneś szczerze porozmawiać z pracodawcą. Sposób, w jaki stawisz temu czoła będzie zależał od rodzaju dolegliwości spowodowanych stresem. 

Pracodawca musi być świadomy zaistniałej sytuacji, aby móc zareagować w odpowiedni sposób i zminimalizować lub też wyeliminować przyczyny stresu.

Pracownik, który cierpi z powodu stresu związanego z pracą i zaobserwował pierwsze tego objawy powinien skorzystać z pomocy medycznej i pójść do lekarza rodzinnego.

Należy również prowadzić szczegółowy dziennik związany ze swoim stanem – Dlaczego uważam, że stres jest związany z warunkami pracy, co się wydarzyło?

Jeżeli pracodawca nie jest w stanie lub jest niechętny, aby usunąć przyczynę twojego stresu, możesz postąpić zgodnie z procedurą składania skarg przedstawioną w twojej umowie o pracę lub poradniku pracy w danej firmie. 

Jeżeli w firmie są związki zawodowe, to również należy o zaistniałej sytuacji poinformować przedstawiciela związków zawodowych.

Zdarza się, niestety, że pracownik nie jest w stanie rozwiązać sporu z pracodawcą na drodze procedury składania skarg i nie jest możliwa dalsza współpraca na zasadach oferowanych przez pracodawcę, co skutkuje przymusowym odejściem pracownika z pracy. Wtedy można również rozważyć złożenie roszczenia o odszkodowanie za niesłuszne zwolnienie.

Jeżeli spełniasz powyższe warunki, a twój pracodawca nie zrobił nic, aby rozwiązać zaistniały problem i z tego powodu dalej cierpisz, to prawdopodobnie należy ci się odszkodowanie z tytułu zaniedbania pracodawcy. 

Jeśli doświadczyłeś takiego zaniedbania, skontaktuj się z nami. Pomożemy ci uzyskać odpowiednie odszkodowanie za poniesione przez ciebie straty, w tym utracone zarobki.

☎️ Zadzwoń do nas i uzyskaj więcej informacji w swojej sprawie: bezpłatny numer i bezpłatna porada wstępna! Zadzwoń teraz 08003688569.

Oceń artykuł

Średnia ocena 5 / 5. Liczba ocen 1

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?