Odszkodowanie za wypadki w pracy w Wielkiej Brytanii

,

Odszkodowanie za wypadki w pracy w Wielkiej Brytanii.

 

Jeżeli przytrafił Ci się wypadek w pracy, możesz ubiegać się o odszkodowanie. Zapewnimy Ci reprezentację prawną, pomoc przy wypełnianiu dokumentów, a w razie potrzeby także prywatną rehabilitację na koszt strony odpowiedzialnej za wypadek. Możesz ubiegać się o odszkodowanie za wypadek w pracy niezależnie od tego, czy pracowałeś na umowę o pracę (full-time lub part-time), jako pracownik agencyjny czy jako samozatrudniony (self-employed, np. na budowie).

 

Pracują dla nas prawnicy z wieloletnim doświadczeniem, specjalizujący się w konkretnych typach postępowań odszkodowawczych. Dlatego niezależnie od okoliczności wypadku oraz rodzaju Twojego urazu, będzie reprezentował Cię prawnik specjalizujący się w tego typu sprawach.

 

Działamy na zasadzie „NO WIN, NO FEE”, co oznacza, że nie pobieramy żadnych opłat wstępnych, a płacisz dopiero po uzyskaniu odszkodowania. Również wstępna konsultacja jest u nas bezpłatna, podobnie jak numer telefonu do kontaktu z nami, nie ponosisz więc żadnych kosztów oraz żadnego ryzyka finansowego!

 

Skontaktuj się z nami dzwoniąc na numer 0 8000 368 8569 (bezpłatny z telefonów stacjonarnych i komórkowych), aby uzyskać wstępną, bezpłatną poradę dotyczącą Twojego wypadku lub wypełnij formularz znajdujący się tutaj.

 

Czym jest wypadek w pracy?

Wypadek w pracy to skutkujące odniesieniem obrażeń zdarzenie, związane najczęściej z:

– błędem lub zniedbaniem ze strony innego pracownika (lub innej osoby)

– sposobem wykonywania pracy

– wadliwym/zepsutym sprzętem roboczym

– niewłaściwymi/szkodliwymi warunkami, w jakich wykonywana jest praca.

Często przyczyną wypadku jest przypadek lub czyjeś niezamierzone działanie, nie oznacza to jednak, że nie możesz starać się o odszkodowanie. Być może wypadku udałoby się uniknąć lub odpowiednio wcześnie mu zapobiec, gdyby pracodawca zachował się właściwie.

Każdy pracodawca ma prawny obowiązek zapewnić, aby miejsce pracy oraz sposób jej wykonywania były bezpieczne dla pracowników. Oczywiście, pracodawca nie może przewidzieć i zapobiec wszystkiemu, tym niemniej powinien dokonywać regularnych przeglądów procedur i ocen ryzyka zgodnie z regulacjami BHP (ang. Health & Safety) oraz reagować na bieżąco poprzez działania mające na celu ograniczenie ryzyka dla pracowników oraz innych osób znajdujących się na terenie zakładu pracy. Jeżeli pracodawca zaniedba te obowiązki, może być odpowiedzialny za narażenie życia i zdrowia pracowników, klientów lub osób postronnych na niebezpieczeństwo.

Dlatego nawet, jeżeli uważasz, że do wypadku doszło częściowo z Twojej winy, skontaktuj się z nami, aby sprawdzić, czy nie należy Ci się odszkodowanie.

 

TYPY WYPADKÓW W PRACY

Choć wyszczególnienie wszystkich możliwych przyczyn i okoliczności prowadzących do wypadków w pracy nie jest możliwe, najczęstsze z nich to np. poślizgnięcia, potknięcia i upadki, a także wypadki związane z nieostrożnością bądź nieuwagą innych osób, czy też wypadki będące konsekwencją użycia wadliwego lub zepsutego sprzętu.

 

Wypadek na budowie

Praca na budowie lub przy remoncie budynku jest obarczona stosunkowo dużym ryzykiem wypadku i doznania mniej lub bardziej poważnego urazu.

Z tego powodu, przepisy obowiązujące pracodawców w tej branży należą do jednych z najbardziej rygorystycznych – wszystko po to, by jak najbardziej zminimalizować stale obecne ryzyko.

Jeżeli Twoj pracodawca przedkłada zysk (cięcie kosztów) lub tempo pracy ponad bezpieczeństwo pracowników i innych osób przebywających na budowie, może być odpowiedzialny za zaniedbania prowadzące do wypadku.

Roszczenia o odszkodowanie w wyniku wypadku na budowie często związane są z:

– urazem podczas dźwigania lub przenoszenia

– upadkiem z wysokości (np. rusztowania lub drabiny)

– brakiem odpowiedniego sprzętu ochrony osobistej (np. odpowiednich do wykonywanej pracy okularów, rękawic lub butów)

– wadliwym/zepsutym sprzętem roboczym (maszyny, narzędzia)

– wdychaniem niebezpiecznych substancji (np. chemikalia, azbest)

– brakiem odpowiedniego przeszkolenia/treningu

Obowiązkiem pracodawcy jest wdrożenie i przestrzeganie takich procedur, które zminimalizują ryzyko wypadku i w konsekwencji urazu. Jeżeli pracodawca nie przestrzega procedur, lub nie zareaguje na pojawienie się niebezpiecznej sytuacji, wtedy pracownik, który uległ wypadkowi i doznał urazu może starać się o uzyskanie odszkodowania.

 

Wypadki w fabryce lub hali magazynowej

Osoby pracujące w fabryce lub magazynie powinny otrzymać odpowiednie szkolenie oraz sprzęt roboczy, tak by zapewnić im bezpieczne warunki pracy. Praca w magazynie/fabryce może być niebezpieczna, jeżeli pracodawca nie dopełni swoich obowiązków w tym zakresie. Urazy odniesione w tego typu wypadkach często związane są z:

– upadkiem z wysokości

– poślizgnięciem, potknięciem lub przewróceniem się

– pracą na wadliwym sprzęcie (np. wózku widłowym)

– przenoszeniem i dźwiganiem ciężkich obiektów

Każdy wypadek może spowodować duży ból, stres oraz w konsekwencji także utratę zarobków. Jeżeli pracodawca okaże się odpowiedzialny (lub choćby współodpowiedzialny, przy częściowej współwinie pracownika) za wypadek, możliwe jest staranie się o wypłatę odszkodowania.

 

Wypadki na terenie zakładów przemysłowych

Teren każdego zakładu pracy, zwłaszcza w przemyśle ciężkim, może być bardzo niebezpieczny dla pracowników, jeżeli właściwe procedury BHP nie są przestrzegane przez pracodawcę. Każdy pracownik ma prawo oczekiwać, że pracodawca zapewni mu bezpieczne (w miarę możliwości) miejsce pracy, lecz jeśli obowiązek ten zostanie zaniedbany, może dojść do wypadków związanych z zepsutym sprzętem, uszkodzonym pojazdem, spadającymi przedmiotami czy też upadkami z wysokości, lub potknięciem albo przewróceniem się.

Innymi częstymi przyczynami urazów w zakładach przemysłowych są:

 

– oparzenia i zatrucia substancjami chemicznymi

– choroby związane z wdychaniem azbestu

– choroby zawodowe takie jak głuchota zawodowa (praca w hałasie) czy zespoły wibracyjne (długotrwałą praca ze sprzętem wywołującym drgania)

– inne urazy mięśniowo-szkieletowe.

 

Wypadki w biurze

Może się wydawać, że praca w biurze jest wolna od zagrożeń i ryzyka urazu, zwłaszcza w porównaniu z pracą w fabryce lub an budowie. Tym niemniej, także pracownicy wykonujący pracę biurową narażeni są na różnego rodzaju niebezpieczeństwa urazów, jeżeli pracodawca nie zapewni odpowiednio bezpiecznych warunków pracy. Częste urazy w środowisku biurowym to potknięcia, poślizgnięcia oraz upadki, które mogą skutkować pęknięciem i złamaniem kości, lub zwichnięciem czy naciągnięciem mięśni. Inne typowe urazy dla pracy w biurze to problemy ze wzrokiem (np. od ciągłego wpatrywania się w monitor komputera, nieodpowiednie oświetlenie itp.), łokciami czy nadgarstkiem (niewłaściwa pozycja podczas pracy przy komputerze). Pracodawca może być odpowiedzialny za tego typu urazy, jeżeli nie zapewni odpowiednich warunków pracy (sprzęt biurowy, oświetlenie itp.) lub właściwego szkolenia. Pracownicy umysłowi mają takie samo prawo do pracy w bezpiecznych warunkach, jak pracownicy fizyczni, a każdy odniesiony uraz wiąże się z bólem, stresem oraz potencjalną utratą zarobków, za którą – w przypadku stwierdzenia winy lub współwiny pracodawcy – można otrzymać rekompensatę w postaci odszkodowania.

 

Wypadki w rolnictwie

Praca na farmie (np. na polu lub w dudynkach gospodarczych) z pewnością nie należy do najłatwiejszych i najbardziej bezpiecznych. Wypadki w rolnictwie zdarzają się stosunkowo często, lecz dlatego tym bardziej pracownik rolny ma prawo oczekiwać, że jego pracodawca zapewni mu na tyle bezpieczne warunki pracy, na ile to możliwe. Niesprawne maszyny rolnicze, uszkodzone narzędzia lub nieporządek (np. porozrzucane przedmioty, brak miejsca) mogą być przyczyną wypadku z winy pracodawcy. Częste typy urazów wynikające z pracy w środowisku rolniczym to:

– urazy mięśniowo-szkieletowe (naciągnięcia, złamania)

– problemy z plecami będące konsekwencją przenoszenia lub dźwigania ciężkich obiektów

– zatrucia niebezpiecznymi substancjami chemicznymi (np. azbestem, środkami ochrony roślin itp.)

– choroby płuc związane z wdychaniem wilgotnego i zagrzybionego pyłu (pochodzącego ze zbóż lub innych roślin) lub dwutlenku azotu (NO2) w czasie pracy w stodołach i silosach zbożowych.

 

Jeżeli przydarzył Ci się tego typu wypadek, skontaktuj się z nami w celu uzyskania bezpłatnej porady, korzystając z naszej bezpłatnej infolinii pod numerem: 020 3743 0812 lub wypełniając formularz znajdujący się tutaj.

 

PROCEDURA ODSZKODOWAWCZA

Zgłoszenie roszczenia

Aby otrzymać odszkodowanie, należy zgłosić formalne roszczenie o wypłatę odszkodowania za uszczerbek na zdrowiu oraz inne straty związane z wypadkiem. Istnieje specjalna procedura prawna, zgodnie z którą pracodawca (w porozumieniu ze swoim ubezpieczycielem) powinien zdecydować, czy przyznaje się do odpowiedzialności za wypadek, czy nie. W zależności od indywidualnych okoliczności, całe postępowanie może trwać od kilku miesięcy do nawet kilku lat. Ostatecznie, jeżeli pracodawca przyzna się do odpowiedzialności, lub odpowiedzialność ta zostanie mu udowodniona w sądzie, roszczenie kończy się wypłatą odszkodowania w wysokości wynegocjowanej przez strony, lub określonej przez sędziego podczas rozprawy sądowej.

Odszkodowanie obejmuje nie tylko rekompensatę za ból i cierpienie związane z doznanym urazem, lecz także zwrot utraconych zarobków, kosztów leczenia oraz innych wydatków będących konsekwencją wypadku (np. kosztów dojazdu do lekarza, szpitala itp.)

 

Jak udowodnić odpowiedzialność pracodawcy?

Aby możliwa była wypłata odszkodowania, pracodawca musi uznać swoją odpowiedzialność za wypadek, lub taka odpowiedzialność musi zostać mu udowodniona przez Twojego prawnika. Zgłaszając się do nas masz gwarancję, że Twoją sprawą zajmie się doświadczony prawnik, specjalizujący się w danym typie wypadków.

Generalnie rzecz ujmując, pracodawca będzie odpowiedzialny za wypadek, jeżeli:

– do wypadku doszło z winy innego pracownika, którego działanie spowodowało Twój uraz,– do wypadku doszło w wyniku zaniedbania przez pracodawcę jego obowiązku zapewnienia pracownikom bezpiecznych procedur i warunków pracy (bezpiecznego środowiska pracy)

WAŻNE! Pamiętaj, że nawet, jeżeli do wypadku doszło częściowo z Twojej winy, pracodawca nadal może być współodpowiedzialny za Twój wypadek, co oznacza, że możliwe będzie staranie się o wypłatę odszkodowania! W takim wypadku, należne Ci odszkodowanie będzie odpowiednio zredukowane, lecz w zależności od doznanego urazu i okoliczności wypadku, nadal może to być kwota kilku lub kilkunastu tysięcy funtów.

Dlatego koniecznie skontaktuj się z nami, dzwoniąc na naszą bezpłatną infolinię pod numerem 020 3743 0812 lub wypełnij formularz znajdujący się tutaj , aby sprawdzić, czy możesz ubiegać się o odszkodowanie. Zgłaszając się do nas na bezpłatną konsultację nie tracisz nic, a możesz uzyskać wysokie odszkodowanie za ból, cierpienie i inne straty, takie jak utracone zarobki.

 

Części składowe kwoty odszkodowania

Jeżeli chcesz wiedzieć, jaką kwotę odszkodowania otrzymasz, musimy odpowiedzieć szczerze, że nie jest możliwe określenie z góry nawet przybliżonej kwoty, gdyż zależy to od wielu czynników, a zwłaszcza od ekspertyzy medycznej (zorganizujemy dla Ciebie profesjonalną komisję lekarską), która szczegółowo określi zakres i stopień Twojego urazu, a także prognozę wyzdrowienia oraz czas trwania ewentualnej rehabilitacji. Dopiero wtedy możliwe będzie przybliżone oszacowanie, ile warte jest Twoje roszczenie. Większość roszczeń kończy się wypłatą odszkodowania w kwocie od kilku do kilkunastu tysięcy funtów.

Na całkowitą kwotę odszkodowania – w zależności od indywidualnych okoliczności – mogą składać się:

– odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu

– rekompensata za utracone zarobki (przeszłe oraz przyszłe)

– zwrot poniesionych kosztów transportu oraz zakwaterowania

– zwrot kosztów leczenia i rehabilitacji

– odszkodowanie za ograniczenie możliwości zarobkowania w przyszłości

– zwrot kosztów adaptacji mieszkania lub samochodu

Jak widzisz, nawet, jeżeli Twój uraz nie był poważny i kwota odszkodowania za sam uszczerbek na zdrowiu będzie stosunkowo niewielka, całkowita kwota odszkodowania, jakie otrzymasz, może być znacznie wyższa.

Dlatego zawsze warto zadzwonić do nas na naszą bezpłatną infolinię, po bezpłatną poradę. Być może jesteś kilka kroków od uzyskania należnego Ci wysokiego odszkodowania.

 

Limit czasowy

Niestety, niektórzy klienci zgłaszają się do nas zbyt późno, aby możliwe było skuteczne dochodzenie odszkodowania za doznane przez nich urazy w wypadkach przy pracy.

Dlatego pamiętaj, ża masz tylko 3 lata od daty wypadku (lub momentu, w którym pojawiły się pierwsze objawy np. choroby zawodowej), aby zgłosić roszczenie o odszkodowanie. Po tym terminie, zgodnie z prawem obowiązującym na terenie Anglii i Walii (a także Szkocji), staranie się o odszkodowanie nie będzie możliwe (Twoje roszczenie ulegnie przedawnieniu).

Jednak najlepiej zgłosić się do nas jak najszybciej – im szybciej, tym lepiej!

 

„No win, no fee” – nie wygrasz, nie płacisz

Kontaktując się z nami i zgłaszając swoje roszczenie nie ponosisz żadnego finansowego ryzyka. Nasza infolinia i wstępna konsultacja są bezpłatne.

Jeżeli uznamy, że Twoje roszczenie ma rozsądne szanse na sukces, zaproponujemy Ci prowadzenie Twojej sprawy na zasadzie umowy o płatność warunkową (znaną pod nazwą „No win, no fee”, czyli „Nie ma wygranej, nie ma opłaty), co oznacza, że zapłacisz jedynie wtedy, kiedy wywalczymy dla Ciebie odszkodowanie. Jeżeli Twoja sprawa nie zakończy się sukcesem (nie otrzymasz odszkodowania), nie zapłacisz nic.

 

CO DALEJ?

Pamiętaj – im szybciej skontaktujesz się z nami i zgłosisz swój wypadek, tym szybciej otrzymasz pieniądze z wypłaty należnego Ci odszkodowania.

Zadzwoń na naszą bezpłatną infolinię lub wypełnij formularz (Zakładka „Kontakt” lub „Zgłoś wypadek”) i podaj dogodną godzinę kontaktu, a my oddzwonimy do Ciebie.

Wielu ludzi nie zgłasza wypadku i nie stara się o należne im pieniądze z odszkodowania – nie bądź jednym z nich!

Jeżeli przydarzył Ci się tego typu wypadek, skontaktuj się z nami w celu uzyskania bezpłatnej porady, korzystając z naszej bezpłatnej infolinii pod numerem: 020 3743 0812 lub wypełniając formularz znajdujący się tutaj.

 

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *