Odszkodowanie za wypadki drogowe w Wielkiej Brytanii

,

Odszkodowanie za wypadki drogowe w Wielkiej Brytanii.

 

Jeżeli przydarzył Ci się wypadek drogowy nie z Twojej winy (lub jedynie częściowo z Twojej winy), możesz starać się o odszkodowanie.

 

Wypadki drogowe mogą wydarzyć się z wielu powodów i w konsekwencji różnych nieprzewidywalnych okoliczności. Poszkodowanymi w takich wypadkach mogą być kierowcy, pasażerowie, rowerzyści lub piesi. Niezależnie od okoliczności, jeżeli ktoś inny jest odpowiedzialny za spowodowanie wypadku, możesz zgłosić roszczenie o odszkodowanie za ból, cierpienie oraz straty finansowe wynikające z doznanych w wypadku obrażeń.

 

Zajmujemy się wszystkimi rodzajami wypadków drogowych, od stosunkowo niewielkich urazów tkanki miękkiej szyi (tzw. „whiplash”) do najbardziej poważnych wypadków, z wypadkami śmiertelnymi włącznie.

 

Aby nasi klienci nie ponosili żadnego finansowego ryzyka, starając się o odszkodowanie z naszą firmą, prowadzimy sprawy na zasadzie „No Win, No Fee” co oznacza, że klient nie ponosi żadnych kosztów z góry, a opłata pobierana jest jedynie wtedy, kiedy roszczenie zakończy się sukcesem, czyli wypłatą odszkodowania. W przeciwnym wypadku klient nie ponosi żadnych kosztów.

 

Również kontakt z nami i wstępna konsultacja dotycząca okoliczności wypadku nie wiążą się z żadnymi wstępnymi kosztami – zadzwoń do nas na numer 0 800 368 85 69 (bezpłatny z telefonów stacjonarnych i komórkowych), aby zgłosić wypadek i uzyskać należne Ci odszkodowanie lub prosimy o wypełnienie formularza znajdującego się tutaj.

 

W przypadku wypadków drogowych zapewniamy kompleksową pomoc, co oznacza, że oprócz podstawowego odszkodowania za doznane obrażenia zapewniamy naszym klientom również dodatkowe usługi (w zależności od rodzaju wypadku), takie jak:

– wycena strat związanych z pojazdem oraz naprawa pojazdu

– bezpłatny pojazd zastępczy na czas naprawy

– prywatna fizjoterapia i rehabilitacja

– zwrot kosztów leczenia i  transportu

– rekompensata za utracone w związku z wypadkiem zarobki

– zwrot innych kosztów związanych z wypadkiem (np. zniszczonych ubrań, tabletów, smartfonów itp.)

 

RODZAJE WYPADKÓW DROGOWYCH

Każdy wypadek drogowy, w którym dochodzi do doznania obrażeń przez jego uczestników, może być podstawą zgłoszenia roszczenia o odszkodowanie przez poszkodowanych w nim uczestników zdarzenia. Ze względu na okoliczności, można podzielić wypadki na kilka głównych typów, które różnią się od siebie nieznacznie w zakresie kwestii, na które należy zwrócić uwagę zgłaszając roszczenie i starając się o odszkodowanie. Kluczową kwestią jest zwykle ustalenie, kto ponosi odpowiedzialność za wypadek – pamiętaj jednak, że nawet, jeżeli do wypadku doszło częściowo z Twojej winy, również możesz starać się o odszkodowanie. Skontaktuj się z nami, aby przedyskutować sprawę i ocenić, czy Twoje roszczenie ma szansę powodzenia.

 

Odszkodowanie za wypadek samochodowy

Jeżeli doznałeś obrażeń w wypadku samochodowym nie ze swojej winy (lub co najwyżej częściowo ze swojej winy), możesz starać się o odszkodowanie. Aby Twoje roszczenie miało jak największe szanse powodzenia, pamiętaj o kilku podstawowych czynnościach, które należy (a przynajmniej warto) wykonać w miarę możliwości bezpośrednio po wypadku, na miejscu zdarzenia:

  1. Zadzwoń na policję (numer ratunkowy 999 lub 112) i zgłoś wypadek – nawet, jeżeli policja zdecyduje, że obecność radiowozu nie jest konieczna, Twoje zgłoszenie zostanie zarejestrowane i będzie potwierdzeniem zaistnienia zdarzenia w przypadku, gdyby strona przeciwna zaprzeczyła, że wypadek miał miejsce. Jeżeli policja pojawi się na miejscu zdarzenia, zanotuj dane policjanta.
  2. Jeżeli obrażenia uczestników są poważne, poproś również o przyjazd karetki (ang. ambulance) – ratownicy medyczni oraz szpital również odnotują szczegóły zdarzenia.
  3. Zrób zdjęcia i/lub nagraj video z miejsca zdarzenia, uwidaczniające uczestników wypadku oraz pojazdy i ich numery rejestracyjne. Jeżeli zrobienie zdjęć lub nagranie video nie jest możliwe, zanotuj dane uczestników, numery rejestracyjne oraz inne istotne szczegóły (np. wygląd sprawcy wypadku)
  4. W dalszej kolejności, zrób listę uszkodzonych w wypadku przedmiotów i zachowaj wszystkie rachunki za wydatki, które zostaną poniesione w związku z wypadkiem (koszty transportu, lekarstw, naprawy sprzętu elektronicznego itp.)

W niektórych przypadkach, możesz otrzymać telefon od ubezpieczyciela sprawcy wypadku, który zaoferuje Ci szybką ugodę i wypłatę określonej kwoty odszkodowania. Należy być bardzo ostrożnym przed podjęciem decyzji o akceptacji takiej oferty (znanej jako „oferta przedmedyczna”, ang. pre med offer) ponieważ zwykle oferowana kwota jest znacznie zaniżona w stosunku do tego, co możesz otrzymać, jeżeli skorzystasz z usług profesjonalnego prawnika, zajmującego się dochodzeniem odszkodowań powypadkowych. Pamiętaj, że jeżeli przyjmiesz tego typu ofertę, nie będziesz mógł już dochodzić większego odszkodowania w przyszłości, nawet jeżeli Twoje straty i komplikacje zdrowotne okażą się wielokrotnie bardziej kosztowne!

 

 

Jeżeli przydarzył Ci się tego typu wypadek, skontaktuj się z nami w celu uzyskania bezpłatnej porady, korzystając z naszej bezpłatnej infolinii pod numerem: 020 3743 0812 lub wypełniając formularz znajdujący się tutaj.

 

Odszkodowanie za wypadek z udziałem pieszego.

Piesi są tak samo ważni i mają takie same prawa i obowiązki, jak inni uczestnicy ruchu drogowego. Inni użytkownicy dróg (kierujący pojazdami) mają obowiązek zachowania szczególnej ostrożności podczas jazdy, szczególnie (lecz nie tylko) w pobliżu przejść dla pieszych. Nie oznacza to jednak, że jeżeli do wypadku doszło np. poza wyznaczonymi dla pieszych przejściami, wina zawsze leżeć będzie po stronie pieszego. Dlatego, jeżeli doznałeś urazów w wypadku drogowym jako pieszy, jest całkiem możliwe, że to kierujący pojazdem ponosi przynajmniej częściową winę za wypadek.

 

Użytkownicy pojazdów są zobowiązani zachować szczególną ostrożność zwłaszcza w terenie zabudowanym, gdzie prawdopodobieństwo zdarzenia z udziałem pieszych (często dzieci, osób starszych lub niepełnosprawnych) jest największe. Do wypadku może dojść na chodniku, jezdni lub przejściu dla pieszych, często w pobliżu obiektów takich jak szkoła, szpital, dom opieki lub parking przed sklepem czy galerią handlową. Jednak również na „zwykłej” drodze kierowcy powinni zachować ostrożność, gdyż pieszy może pojawić się na jezdni w każdej chwili, np. wychodząc zza zaparkowanego pojazdu lub autobusu stojącego na przystanku. Kierowcy powinni zwrócić szczególną uwagę na dzieci i przewidywać, że mogą one nagle wkroczyć na jezdnię bez żadnego sygnału czy ostrzeżenia.

 

Nie oznacza to, oczywiście, że piesi nie mają obowiązku zachowania ostrożności i dbania o własne zdrowie i życie. Niestety, w starciu z pojazdem, nawet jeśli to kierowca ponosi winę, zwykle to pieszy zostaje najbardziej poszkodowany i doznaje najbardziej poważnych urazów, takich jak złamanie, wstrząśnienie mózgu lub inny uraz głowy. Są to stosunkowo poważne obrażenia, dlatego oprócz profesjonalnej pomocy prawnej i wywalczenia jak najwyższego odszkodowania, oferujemy pomoc w postaci szybkiej, prywatnej rehabilitacji (np. fizjoterapii) na koszt sprawcy wypadku.

 

Ponadto, jeżeli wina sprawcy wypadku zostanie uznana, możesz starać się o szybką płatność częściową (zaliczkę na poczet przyszłego odszkodowania), która pozwoli Ci szybko pokryć najpotrzebniejsze wydatki.

 

Skontaktuj się z nami dzwoniąc na numer 0 800 368 8569 (bezpłatny z telefonów stacjonarnych i komórkowych), aby uzyskać wstępną, bezpłatną poradę dotyczącą Twojego wypadku.

 

Odszkodowanie za wypadek na motocyklu.

Podonie jak w przypadku pieszych i rowerzystów, motocykliści również są bardziej narażeni na odniesienie poważnych obrażeń w wypadku z udziałem samochodu, niż kierowcy pojazdów na czterech (lub więcej) kołach. Jest tak m.in. dlatego, że motocykl (zwłaszcza poruszający się z dużą prędkością) trudniej zauważyć i odpowiednio szybko zareagować, a ponadto motocykl nie daje praktycznie żadnej ochrony przed doznaniem urazu w porównaniu z samochodem. Jednoślady z oczywistych względów są także mniej stabilne, zwłaszcza na mokrej lub oblodzonej nawierzchni.

 

Jednak kolizja z samochodem to nie jedyna przyczyna wypadków, w których motocyklista może doznań obrażeń. Typowe przyczyny wypadków na motorze to:

  1. Dziury w jezdni (ang. potholes) – dla kierowców samochodów jedyną konsekwencją najechania na dziurę może być usterka koła lub zawieszenia; jednak dla motocyklisty często oznacza to upadek skutkujący doznaniem urazu. W takim przypadku, motocyklista może starać się o odszkodowanie od zarządcy lub właściciela drogi, jeżeli uda się wykazać, że zaniedbali oni swoje obowiązki w zakresie utrzymania dróg w odpowiednim stanie technicznym.
  2. Plamy oleju lub innych substancji – również w tym przypadku konsekwencje najechania na rozlaną na jezdni substancję mogą być bardzo poważne dla kierowców (i pasażerów) jednośladów. Podobnie jak powyżej, można starać się o odszkodowanie od zarządcy lub właściciela drogi.
  3. Nagłe otwarcie drzwi zaparkowanego samochodu – jeżeli kierowca lub pasażer pojazdu otworzy drzwi bez upewnienia się, że nie stworzy tym zagrożenia dla nadjeżdżającego pojazdu, czym spowoduje wypadek i obrażenia motocyklisty (lub innego uczestnika ruchu drogowego, np. rowerzysty), może być to podstawą do ubiegania się o odszkodowanie.
  4. Kolizje z pojazdami ciężarowymi – są to bardzo niebezpieczne dla motocyklistów wypadki, często spowodowane nieuwagą ze strony kierowcy pojazdu ciężarowego, lub trudnością z zauważeniem jadącego obok niewielkiego (stosunkowo) motocykla w lusterkach (tzw. „martwy punkt”, ang. blind spot)
  5. Kolizje z innymi pojazdami – kierowcy samochodów często uważają, że mają więcej praw na drodze niż kierowcy jednośladów, co prowadzi np. do wymuszeń lub zajeżdania drogi, a w konsekwencji do wypadku i doznania obrażeń przez motocyklistę.

 

Jeżeli przydarzył Ci się wypadek na motocyklu, skontaktuj się z nami dzwoniąc na numer 0 800 368 8569 (bezpłatny z telefonów stacjonarnych i komórkowych), aby uzyskać wstępną, bezpłatną poradę dotyczącą Twojego wypadku.

 

Odszkodowanie za wypadek na rowerze.

Pod pewnymi względami wypadki na rowerze podobne są do wypadków na motocyklu – rowerzyści pozbawieni są takiej ochrony przed urazem, jaką mają kierowcy i pasażerowie samochodów. Ponadto, ich odzież ochronna (kask, rękawiczki) jest znacznie lżejsza i mniej wytrzymała niż u motocyklistów, dlatego nawet najmniejszy upadek przy stosunkowo małej prędkości może zakończyć się poważnymi obrażeniami, takim jak złamanie czy uraz głowy.

 

Najczęstszą przyczyną wypadków na drodze z udziałem rowerzystów (nie z ich winy) jest uderzenie przez inny pojazd. Kierowcy nie zwracają wystarczającej uwagi i nie ustępują pierwszeństwa, lub jadą za blisko rowerzysty podczas wymijania. Warto również wiedzieć, że nawet jeżeli nie doszło do bezpośredniego uderzenia, jeżeli kierowca pojazdu nie zostawi miejsca dla rowerzysty, lub swoim zachowaniem (podjechaniem zbyt blisko, nagłą zmianą pasa ruchu itp.) spowoduje konieczność nagłego manewru, a w konekwencji utratę równowagi i upadek rowerzysty, może to być podstawą do stwierdzenia winy kierowcy oraz ubiegania się o odszkodowanie.

 

Rowerzyści powinni jednak pamiętać, że sami również powinni zadbać o swoje jak największe bezpieczeństwo na drodze. Światła oraz odzież odblaskowa pomagają innym kierowcą zauważyć rowerzystę, dlatego ich brak może w niektórych okolicznościach być uznany za czynnik, który przyczynił się do wypadku, co wiążę się z uznaniem współodpowiedzialności (współwiny) rowerzysty za wypadek.

Również brak kasku (choć nie jest on wymagany prawem) może być uznany za przyczynienie się do doznania urazu przez rowerzystę, jeżeli dozna on urazu głowy. Dlatego zalecamy, aby rowerzyści zawsze zakładali kaski ochronne podczas poruszania się po drogach – odpowiednia troska o własne bezpieczeństwo może bowiem przełożyć się także na otrzymanie znacznie wyższego odszkodowania.

 

Z drugiej strony, pamiętaj, że nawet, jeżeli do wypadku doszło częściowo z Twojej winy jako rowerzysty, nadal możesz starać się o odszkodowanie. Skontaktuj się z nami dzwoniąc na numer 0 800 368 8569 (bezpłatny z telefonów stacjonarnych i komórkowych), aby uzyskać wstępną, bezpłatną poradę dotyczącą Twojego wypadku.

 

Odszkodowanie za wypadek samochodowy z udziałem pasażera.

Jeżeli zostałeś poszkodowany w wypadku drogowym jako pasażer, masz prawo ubiegać się o odszkodowanie niezależnie od tego, kto ponosi winę za wypadek!

 

W takiej sytuacji należy pamiętać, aby zabezpieczyć swój interes i nie polegać jedynie na kierowcy swojego pojazdu (który może okazać się winnym lub współwinnym wypadku). Podstawowymi czynnościami, jakie należy wykonać, to zrobienie fotografii lub nagranie filmu (np. smartfonem) z miejsca wypadku, uwidaczniającego pojazdy biorące udział w wypadku, ich kierowców oraz numery rejestracyjne, a także spisanie danych kierowców biorących udział w wypadku. Zawsze warto również powiadomić policję, która zarejestruje zgłoszenie i zdecyduje, czy obecność policjantów na miejscu wypadku jest konieczna.

Jeżeli nie uda Ci się wykonać tych czynności, dochodzenie odszkodowania również jest możliwe, może jednak napotkać na trudności, których można uniknąć stosując się do powyższych zaleceń.

 

Odszkodowanie za wypadek w komunikacji miejskiej.

Jeżeli wypadek miał miejsce w autobusie lub innym pojeździe komunikacji publicznej, należy zanotować numer autobusu (linii) oraz dane kierowcy. Należy również zachować bilet z danej podróży. Oprócz tego, podobnie jak w innych wypadkach, najlepiej zrobić zdjęcia lub nagrać wideo z miejsca zdarzenia.

 

Ponieważ autobusy zwykle nie są wyposażone w pasy bezpieczeństwa, pasażerowie mogą doznać urazów nie tylko w wyniku wypadku, ale również innego niebezpiecznego zdarzenia na drodze, na przykład gwałtownego hamowania. Często urazy pasażerów wynikają z uderzenia głową lub kończyną o siedzenie, uderzenia bezwładnie spadającym bagażem czy nawet zderzenia z innym pasażerem.

 

Jeżeli doznałeś urazu w komunikacji publicznej, skontaktuj się z nami dzwoniąc na numer 0 800 368 8569 (bezpłatny z telefonów stacjonarnych i komórkowych), aby uzyskać wstępną, bezpłatną poradę dotyczącą Twojego wypadku.

 

Odszkodowanie za wypadek ze skutkiem śmiertelnym.

 

Każdy wypadek, w którym dochodzi do śmierci uczestnika zdarzenia, jest osobistą tragedią dla jego rodziny i bliskich. Często w tym samym momencie pojawiają się problemy finansowe, zwłaszcza, jeżeli poszkodowany miał na utrzymaniu rodzinę. Pomimo tego, że pieniądze nie są w stanie zrekompensować utraty bliskiej osoby, w takim przypadku można starać się o odszkodowanie nie tylko za utratę członka rodziny, lecz również za utratę jego przyszłych zarobków, dzięki którym rodzina miałaby zapewnione utrzymanie. Z tego względu, wysokość odszkodowania może być znacznie wyższa, niż w innego typu wypadkach (gdyż może odzwierciedlać sumę wieloletnich zarobków zmarłego), dlatego ważne jest, by sprawą zajął się doświadczony prawnik, który wywalczy maksymalnie wysoką kwotę odszkodowania i zapewni rodzinie zmarłego przynajmniej bezpieczeństwo finansowe w tej trudnej i bolesnej sytuacji.

 

Nasi prawnicy posiadają wieloletnie doświadczenie w skutecznym dochodzeniu maksymalnie wysokich odszkodowań dla rodzin ofiar wypadków, dlatego jeżeli bliska Tobie osoba straciła życie w wypadku, skontaktuj się z nami (numer 0 800 368 8569, bezpłatny z telefonów stacjonarnych i komórkowych) lub wypełnij formularz kontaktowy znajdujący się tutaj, aby uzyskać odszkodowanie i zapewnić rodzinie bezpieczeństwo finansowe.

 

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *