Odszkodowania za zakażenie szpitalne w UK

Jedną z najważniejszych jednostek organizacyjnych w systemu opieki zdrowotnej jest szpital. W szpitalu udziela się świadczeń zdrowotnych w warunkach zamkniętych. Najważniejszym zadaniem szpitala jest leczenie pacjentów, ale oprócz tego zajmują się również opieką zdrowotną ludzi zdrowych, np. szpitale położnicze.
Jednak często dochodzi do przypadków, w których dochodzi do zaniedbania medycznego w warunkach szpitalnych.
Jesteśmy tutaj, aby pomóc jeśli odniosłeś obrażenia z powodu niespełniającej standardów opieki szpitalnej.

Czy ucierpiałeś z powodu zaniedbania medycznego podczas leczenia w szpitalu? Możemy pomóc

Każdy ma prawo do opieki medycznej na wysokim poziomie. Wszyscy powinniśmy czuć się bezpiecznie podczas leczenia w szpitalu. Chociaż większość szpitali i personelu medycznego spełnia te wymagane standardy, są pewne przypadki, w których błędy lub zaniedbania mogą powodować komplikacje lub obrażenia.

Jeśli Ty lub ktoś z Twoich bliskich doznaliście obrażeń w wyniku zaniedbania w szpitalu, prawdopodobnie wpłynęło to na Twoja karierę, dochody, życie rodzinne i towarzyskie, ale przede wszystkim spowodowało ból fizyczny i cierpienie. W niektórych przypadkach konsekwencje zaniedbań podczas leczenia szpitalnego mogą zmienić życie.

Roszczenie o odszkodowanie za zaniedbanie szpitalne może pomóc Ci w uzyskaniu niezbędnego wsparcia i leczenia. Może również pomóc w pokryciu kosztów/strat finansowych, tak abyś mógł się skupić na swoim powrocie do zdrowia nie martwiąc się o finanse.

Rozumiemy, jak traumatyczne może to być przeżycie. Dlatego jesteśmy tutaj, aby zapewnić Ci wsparcie i porady, których potrzebujesz, aby złożyć wniosek o odszkodowanie za powstałe obrażenia.

Zapytania o odszkodowania oraz roszczenia z tytułu zaniedbań szpitalnych na terenie UK, można zgłaszać bezpośrednio do nas. Nasze biuro jest czynne od poniedziałku do piątku, w godzinach od 9:00-17:30. Zapytania można zgłosić wypełniając formularz wypadkowy na naszej stronie klikając TUTAJ, lub dzwoniąc bezpośrednio do naszej polskiej kancelarii odszkodowań na numer: 02037 430 812 lub bezpłatny 0800 3688 569

Co to jest zaniedbanie szpitalne?

Zaniedbanie szpitalne ma miejsce, gdy podczas pobytu w szpitalu otrzymujesz opiekę poniżej przyjętych standardów. Obejmuje to wszelkie sytuacje, w których przeszedłeś niewłaściwe, opóźnione lub złej jakości leczenie, które doprowadziło do dalszego bólu lub pogorszenia stanu.

Szpitale zapewniają ogromną ilość różnorodnych zabiegów i leków, co niestety oznacza, że może czasami dojść do różnych przypadków zaniedbań medycznych.

Jeśli zastanawiasz się, co jest klasyfikowane, jako zaniedbanie medyczne podczas leczenia szpitalnego, poniżej wymieniliśmy kilka przykładów:

 • podanie niewłaściwego leku lub niewłaściwej dawki,
 • błędy medyczne podczas operacji,
 • niski poziom opieki medycznej podczas porodu, co spowodowało komplikacje,
 • powikłania anestezjologiczne,
 • opóźnione leczenie lub błędna diagnoza,
 • infekcje ran,
 • infekcje przenoszone przez szpitale, takie jak zakażenie gronkowcem złocistym,
 • wirusowe zapalenie wątroby, jako zakażenie szpitalne,
 • sepsa, posocznica – zakażenie w szpitalu

Nie martw się, jeśli nie uwzględniono tutaj Twojego doświadczenia. Bardzo prawdopodobne, że nadal będziemy mogli Ci pomóc.

Jakie są główne rodzaje infekcji szpitalnych?

Jeśli w szpitalach nie przestrzega się odpowiednich procedur bezpieczeństwa i higieny, wówczas może skutkować to rozprzestrzeniającą się infekcją. Niektóre z nich mogą mieć poważne konsekwencje, a w najgorszych przypadkach mogą zagrażać życiu.
Istnieje wiele rodzajów infekcji, na które jest się narażonym podczas pobytu w szpitalu, na przykład:

 • zakażenie bakteryjne, takie jak zakażenie gronkowcem złocistym,
 • infekcje wirusowe – norowirus, który wywołuje zakażenia przewodu pokarmowego,
 • infekcja ran chirurgicznych,
 • infekcje dróg moczowych,
 • infekcje krwiobiegu,
 • infekcje skóry i tkanek miękkich.

Szpitale i personel medyczny powinni podejmować działania, aby uniknąć rozprzestrzeniania się tych infekcji.
Jeśli zostałeś zakażony podczas leczenia szpitalnego z powodu niespełniającej standardów higieny, możesz ubiegać się o odszkodowanie za zaniedbanie szpitalne.

Roszczenie o odszkodowanie za zakażenie gronkowcem złocistym w szpitalu

Gronkowiec złocisty to bardzo szybko rozprzestrzeniająca się bakteria. Można się nią zarazić poprzez styczność z zakażonymi przedmiotami, kontakt z nosicielem bądź drogą kropelkową. Na gronkowca złocistego nie ma szczepionki, a sama bakteria jest oporna na antybiotyki.

Gronkowiec złocisty wywołuje różne infekcje dróg oddechowych, choroby skóry i zapalenie płuc, mięśnia sercowego, opon mózgowych, żył oraz zakażenia układu kostnego oraz ropnie narządowe.

Do zakażenia gronkowcem złocistym dochodzi w prosty i łatwy sposób. Aby doszło do zakażenia, wystarczy nawet niewielkie zranienie, które powoduje, że do krwi i do tkanek dostają się bakterie gronkowca. Również spożywanie zakażonych pokarmów lub płynów jest bardzo niebezpieczne.

Zakażenie gronkowcem złocistym może prowadzić do trwałego kalectwa, blizn i przedłużającego się pobytu w szpitalu. W niektórych ciężkich przypadkach infekcja może być śmiertelna, gdyż zakażenie gronkowcem złocistym może przyjąć postać posocznicy czyli sepsy.

Szpitale powinny przestrzegać surowych zasad, aby uniknąć zakażenia i rozprzestrzeniania się infekcji. Obejmują one:

 • upewnienie się, że cały sprzęt medyczny i pokoje są sterylne i dokładnie wyczyszczone,
 • zapewnienie gościom możliwości umycia rąk,
 • upewnienie się, że członkowie personelu medycznego dbają o higienę rąk i myją ręce przed i po kontakcie z pacjentem,
 • dbanie o czystość ran pooperacyjnych u pacjentów, przykrywanie ran jałowymi opatrunkami i częste ich zmiany.

Jeśli zaraziłeś się gronkowcem podczas leczenia szpitalnego – lub czytasz to w imieniu kogoś, kto to zrobił – jesteśmy tutaj, aby pomóc. Udzielimy Ci bezstronnych i poufnych porad, wysłuchamy Twojej historii i ocenimy, czy masz podstawy do tego, aby wnieść roszczenie o odszkodowanie za zaniedbanie szpitalne.

Zapytania o odszkodowania oraz roszczenia z tytułu zaniedbań szpitalnych na terenie UK, można zgłaszać bezpośrednio do nas. Nasze biuro jest czynne od poniedziałku do piątku, w godzinach od 9:00-17:30. Zapytania można zgłosić wypełniając formularz wypadkowy na naszej stronie klikając TUTAJ, lub dzwoniąc bezpośrednio do naszej polskiej kancelarii odszkodowań na numer: 02037 430 812 lub bezpłatny 0800 3688 569

Odszkodowanie za zakażenie sepsą w szpitalu, jako przykład błędu medycznego

Sepsa, zwana też czasami posocznicą albo zakażeniem krwi to zespół objawów spowodowany gwałtowną reakcją organizmu na zakażenie. Sepsę mogą wywołać bakterie, grzyby czy też wirusy.

Sepsa jest bardzo niebezpieczna dla organizmu. Gwałtowność rozwoju sepsy potrafi doprowadzić do śmierci pacjenta w kilka – kilkanaście godzin, więc szybka reakcja i podjęcie leczenia są niezbędne dla przeżycia.

Jeśli w ciele człowieka pojawia się rana, zadrapanie, czy też inne naruszenie ciągłości tkanek, do których dostają się przykładowo bakterie to pojawia się stan zapalny. Prawidłowo funkcjonujący organizm radzi sobie z zakażeniem. Gorzej jeśli organizm jest osłabiony z powodu choroby, przebytej operacji lub u osób po chemioterapii. Wtedy organizm nie tylko nie radzi sobie z infekcją, ale próbując zwalczyć stan zapalny atakuje własne narządy. Dochodzi do niewydolności organów, a w efekcie śmierć.

Problem sepsy w szpitalach jest bardzo poważny. Szpitale w założeniu powinny leczyć, a niestety zdarza się, że to pobyt w szpitalu skutkuje sie pojawieniem się sepsy.
Często do zakażenia dochodzi na oddziałach szpitalnych po przeprowadzeniu zabiegów, czy też operacji, czasami z powodu wykonania zwykłego wkłucia. W następstwie zakażenia rozwija się sepsa.

Sepsa po operacji

Zdarzają się przypadki, gdy pacjent pojawia się w szpitalu na planowy zabieg, operację, nic mu nie dolega, a w trakcie pobytu w szpitalu dochodzi do zakażenia, które zbyt późno rozpoznane i nieprawidłowo leczone prowadzi do rozwoju sepsy.

Operacja jest momentem przerwania ciągłości tkanek, czyli momentem, w którym dochodzi do zakażenia pacjenta, np.: z powodu nieprzestrzegania standardów sanitarnych w szpitalach. Wczesne rozpoznanie i leczenie zakażenia zapobiegnie rozwojowi sepsy,

Jeśli zakażenie nie zostanie rozpoznane przez lekarzy, wówczas dochodzi do rozwoju sepsy, czyli do niewydolności wielonarządowej.

Z błędem medycznym w przypadku zakażenia sepsą mamy do czynienia wtedy, gdy lekarze pomimo objawów mogli spodziewać się, że doszło do rozwoju sepsy i nie podjęli żadnych działań lub podjęli je zbyt późno, co skutkowało zgonem pacjenta.

Należy pamiętać, że każdy przypadek jest inny. Jeśli nie jesteś pewien, czy masz podstawy do tego, aby starać się o odszkodowanie, skontaktuj się z nami już dzisiaj.
Odpowiemy na wszelkie pytania i zobaczymy jak możemy pomóc.

Każdy ma prawo starać się o odszkodowanie za zaniedbanie, do którego doszło podczas leczenia szpitalnego. Jeśli Ty lub ktoś z Twoich bliskich doświadczyłeś opieki nie spełniającej wymaganych standardów, prowadzącej do obrażeń, urazów czy komplikacji medycznych, możesz mieć prawo do wniesienia roszczenia o odszkodowanie za zaniedbanie medyczne.

W większości przypadków masz trzy lata od daty zdarzenia związanego z zaniedbaniem medycznym, aby rozpocząć sprawę o odszkodowanie. Pamiętaj jednak, że w sprawach o odszkodowanie im szybciej zgłosisz się do nas, tym lepiej – niekiedy rozpoczęcie sprawy może być niemożliwe, jeżeli do terminu przedawnienia zostało już niewiele czasu.

Istnieją pewne okoliczności, w których trzyletni termin nie ma zastosowania. Przykładowo, jeśli rozważasz wystąpienie z roszczeniem w imieniu ukochanej osoby, która nie ma już pełnej sprawności umysłowej po incydencie związanym z zaniedbaniem medycznym, zwykle nie ma ograniczeń czasowych na wniesienie roszczenia.

W przypadku obrażeń, których doznało Twoje dziecko możesz złożyć wniosek o odszkodowanie w dowolnym momencie do jego 18-tych urodzin. Jeśli w tym okresie nie zostanie zgłoszone żadne roszczenie, wówczas może zgłosić roszczenie samodzielnie jako dorosły w ciągu trzech lat, między 18 a 21 rokiem życia.

Wiele osób pyta o wysokość odszkodowania, jeśli ich sprawa zakończy się sukcesem, ale niestety nie ma określonej ani ustalonej kwoty. Dzieje się tak dlatego, ponieważ każdy przypadek jest inny.

Aby ustalić odpowiednią kwotę odszkodowania, Twój prawnik przyjrzy się takim kwestiom jak:

 • obrażenia, jakich doznałeś na skutek zaniedbania lub błędu medycznego, ból i cierpienie spowodowane przez ten incydent,
 • utracone dochody i czas, w którym nie byłeś zdolny pracować,
 • wszystkie przyszłe zarobki, które możesz utracić, ponieważ Twoje możliwości na rynku pracy się zmieniły. Na przykład z powodu doznanych urazów, nie będziesz mogła powrócić do pracy na
 • to samo stanowisku, pracować w tym samym wymiarze godzin lub w ogóle nie będziesz aktywna zawodowo,
 • uraz psychiczny (stres, lęk, depresja),
 • zmiany potrzebne w domu i pojeździe, aby przystosować je do Twoich potrzeb,
 • wydatki takie, jak zakup medykamentów, koszty podróży do placówek medycznych, koszty zakwaterowania,
 • brak możliwości uprawiania swojej ulubionej dyscypliny sportowej, hobby z powodu odniesionych obrażeń,

Twoje odszkodowanie pokryje również czas, pomoc i opiekę (ang. care and assistance) poświęconą Tobie po wypadku przez Twoich bliskich lub przyjaciół.

Oczywiście, że TAK. Większość naszych roszczeń może być zgłoszona w trybie umowy “nie wygrasz, nie płacisz” (ang. “no win, no fee”) .
Oznacza to, że nie płacisz nic na wstępie roszczenia. Zapłata za nasze usługi następuje w momencie, kiedy Twoja sprawa odszkodowawcza zakończy się powodzeniem.

Jeśli roszczenie zakończy się sukcesem, nasza opłata jest traktowana jako procent odszkodowania. Zostanie to zawsze z Tobą wcześniej uzgodnione.
Nawet jeśli Twoja sprawa o odszkodowanie nie zostanie zakończona pomyślnie, to w dalszym ciągu nie będziesz obciążony kosztami, czyli nie ponosisz żadnego ryzyka.

Na wstępie roszczenia prawnik wykupuje polisę ubezpieczeniową na pokrycie kosztów prawnych. Na wypadek gdyby sprawa została przegrana w sądzie, ubezpieczenie to pokryje koszty strony przeciwnej. Ubezpieczenie to jest pokrywane z odszkodowania na końcu roszczenia.

Jak mam złożyć roszczenie o odszkodowanie za zaniedbanie medyczne podczas leczenia szpitalnego?

Jako zaufana i polecana firma, rozumiemy przez co przechodzisz. Nasz zespół ma wiedzę, doświadczenie i dużo empatii, aby Ci pomóc
Wiemy, że konsekwencje zaniedbania medycznego, to nie tylko walka z bólem, cierpieniem i utratą zdrowia. Często ma to wpływ na inne aspekty Twojego życia – od finansów po zdrowie psychiczne – a my jesteśmy tutaj, aby pomóc.

Zapytania o odszkodowania oraz roszczenia z tytułu zaniedbań szpitalnych na terenie UK, można zgłaszać bezpośrednio do nas. Nasze biuro jest czynne od poniedziałku do piątku, w godzinach od 9:00-17:30. Zapytania można zgłosić wypełniając formularz wypadkowy na naszej stronie klikając TUTAJ, lub dzwoniąc bezpośrednio do naszej polskiej kancelarii odszkodowań na numer: 02037 430 812 lub bezpłatny 0800 3688 569

Kiedy kontaktujesz się z nami, nigdy nie masz obowiązku ubiegania się o odszkodowanie, a rozmowa telefoniczna jest całkowicie poufna.