Odszkodowania za zaniedbania pooperacyjne w UK

Chirurg to zawód obarczony szczególnym ryzykiem. Nie na darmo w języku potocznym istnieje powiedzenie “chirurgiczna precyzja”. Lekarze chirurdzy faktycznie muszą uważać na każde podejmowane przez siebie działanie. Każdy błąd lekarza chirurga może przynieść skutek w postaci utraty zdrowia lub nawet życia pacjenta. Nasi prawnicy wskażą adekwatne rozwiązania i pomogą Ci uzyskać odszkodowanie za błędy pooperacyjne.

Czy cierpisz z powodu zaniedbania pooperacyjnego?

Operacja to zabieg chirurgiczny na narządach i tkankach, który przede wszystkim służy poprawie stanu zdrowia i samopoczucia pacjenta.
Czasami jest tak, że operacja jest nieunikniona i niezbędna, ponieważ nasz stan zdrowia tego wymaga. Wówczas decydujemy się na przeprowadzenie takiego zabiegu, całkowicie ufając i wierząc, że zabieg zakończy się pomyślnie, a my będziemy mogli powrócić do zdrowia.

Niestety czasami dochodzi do komplikacji podczas operacji lub w trakcie rekonwalescencji po samym zabiegu, które są wynikiem zaniedbania chirurga i błędu w sztuce chirurgicznej.
Tego typu błędy lub zaniedbania niosą ze sobą ryzyko konsekwencji zmieniających życie pacjentów, czy to poprzez obrażenia fizyczne, czy też urazy psychiczne w ich następstwie.

Jeśli odniosłeś obrażenia w trakcie zabiegu chirurgicznego lub w trakcie rekonwalescencji, możemy Ci pomóc uzyskać należne odszkodowanie, na jakie zasługujesz.

Zapytania o odszkodowania oraz roszczenia z tytułu zaniedbań pooperacyjnych na terenie UK, można zgłaszać bezpośrednio do nas. Nasze biuro jest czynne od poniedziałku do piątku, w godzinach od 9:00-17:30. Zapytania można zgłosić wypełniając formularz wypadkowy na naszej stronie klikając TUTAJ, lub dzwoniąc bezpośrednio do naszej polskiej kancelarii odszkodowań na numer: 02037 430 812 lub bezpłatny 0800 3688 569

Co to jest zaniedbanie chirurgiczne?

Zaniedbanie chirurgiczne lub inaczej błąd w sztuce chirurgicznej, to błąd do którego dochodzi podczas operacji. Zwykle oznacza to, że lekarz chirurg nie naprawił problemu, który był istotą przeprowadzenia zabiegu i spowodował dalsze komplikacje i obrażenia, a co za tym idzie pogorszenie stanu zdrowia.
Do błędów dochodzi w wyniku niedochowania należytej staranności, jak również braku odpowiedniej wiedzy lub umiejętności.

Rodzaje zaniedbań chirurgicznych

Zasadniczo, chirurdzy przeprowadzają zabiegi i operacje – jednym z ich częstszych błędów, będą więc błędy o charakterze czysto technicznym. Polegają one na błędnym wykonaniu czynności leczniczych w trakcie skomplikowanych operacji, a czasem również podczas prostych zabiegów. Chirurdzy mogą również popełnić błędy diagnostyczne, czyli w niewłaściwy sposób określić stan zdrowia pacjenta. Rzadziej z udziałem chirurgów dochodzi do błędów organizacyjnych, które są wynikiem niewłaściwej organizacji pracy w konkretnej placówce medycznej.

Zaniedbanie chirurgiczne może obejmować szeroki zakres błędów, w tym:

 • uszkodzenie narządów, takich jak jelita, serca, płuca,
 • uszkodzenie nerwów lub inne urazy wewnętrzne,
 • nadmierne lub nieoczekiwane blizny,
 • wykonanie operacji na niewłaściwej części ciała, np: amputacja niewłaściwej kończyny,
 • narzędzia chirurgiczne lub inne ciała obce pozostawione w wewnątrz ciała,
 • zakażenia i infekcje,
 • powikłania anestezjologiczne.

Powikłania pooperacyjne, jako rezultat zaniedbania chirurgicznego

Zabieg operacyjny jest ogromnym stresem dla organizmu. W przypadku planowanego zabiegu, pacjent powinien być do niego odpowiednio przygotowany (ustabilizowany cukier u osób cierpiących na cukrzycę, prawidłowy poziom płynów itp.). Brak właściwej opieki przed i po zabiegu również zwiększa ryzyko dla pacjenta i może skutkować odpowiedzialnością szpitala za powikłania, których można było uniknąć, np. nie wprowadzenie profilaktyki przeciwzakrzepowej u pacjentów unieruchomionych może spowodować powstanie zakrzepicy.

Źle wykonane operacje mogą dotyczyć praktycznie wszystkich chorób i urazów wymagających odpowiedniego zabiegu leczniczego. By tylko wymienić najbardziej sztandarowe przykłady nieudanych operacji: pozostawienie ciała obcego w ranie (przyrządy medyczne takie jak: chusty, gaza medyczna, dreny, a nawet nożyczki chirurgiczne!), uszkodzenie zdrowych organów, uszkodzenia nerwów (przerwanie, przecięcie), zabiegi ortopedyczne, podczas których lekarz źle nastawi złamaną kość, brak natychmiastowej reakcji anestezjologa w przypadku komplikacji, zakażenie miejsca operowanego skutkujące nie gojeniem się rany.

Przykładowe błędy pooperacyjne mogą obejmować:

 • nie zauważono wczesnych objawów infekcji,
 • problemy z narządami wewnętrznymi pozostają niezauważone lub nieleczone,
 • niedrożność jelit, żył pozostaje niezauważona,
 • przepisanie niewłaściwego leku

Nie martw się, jeśli nie uwzględniono tutaj Twojego doświadczenia. Bardzo prawdopodobne, że nadal będziemy mogli Ci pomóc.
Jeśli ucierpiałeś w wyniku zaniedbania chirurgicznego, co naraziło Cię na ból i dyskomfort nie tylko fizyczny ale i psychiczny, dodatkowe leczenie a co za tym idzie dodatkowe koszty, to prawdopodobnie możesz ubiegać się o odszkodowanie.

Zapytania o odszkodowania oraz roszczenia z tytułu zaniedbań pooperacyjnych na terenie UK, można zgłaszać bezpośrednio do nas. Nasze biuro jest czynne od poniedziałku do piątku, w godzinach od 9:00-17:30. Zapytania można zgłosić wypełniając formularz wypadkowy na naszej stronie klikając TUTAJ, lub dzwoniąc bezpośrednio do naszej polskiej kancelarii odszkodowań na numer: 02037 430 812 lub bezpłatny 0800 3688 569

“Never events” – jako błędy w sztuce chirurgicznej

Do zaniedbań medycznych należą również operacje, zabiegi chirurgiczne, (ang. “Never Events”) podczas których doszło do incydentów, które nigdy nie powinny się zdarzyć i były możliwe do uniknięcia.
Obejmują takie incydenty jak:

 • wykonanie niewłaściwej operacji na właściwej osobie i odwrotnie,
 • operowanie na niewłaściwej części ciała,
 • przypadkowe pozostawienie narzędzia chirurgicznego lub innego ciała obcego w ciele pacjenta,
 • infekcja pooperacyjna, której można było uniknąć,
 • przypadkowa perforacja narządów wewnętrznych,
 • zabiegi kosmetyczne powodujące możliwe do uniknięcia blizny lub inne zniekształcenia

Błędy medyczne, czy to chirurgiczne, czy inne, mogą mieć poważne i długotrwałe konsekwencje. Typowe przypadki mogą obejmować urazy kręgosłupa, urazy mózgu, urazy ortopedyczne, amputacje a nawet błędną diagnozę nowotworu, więc wiemy, jak ważne jest aby pomóc naprawić to, co zostało zaniedbane.

TAK, oczywiście możesz to zrobić. Możemy pomóc Ci wnieść roszczenie o zaniedbanie chirurgiczne w imieniu znajomego lub członka rodziny.

Jeśli ich obrażenia są poważne, mogą fizycznie nie być w stanie samodzielnie dochodzić roszczeń lub mogą nie czuć się gotowi, aby porozmawiać z nami o tym, przez co przeszli. Tak czy inaczej możemy Ci pomóc naprawić wyrządzoną szkodę udzielając bezpłatnych i poufnych porad na temat procesu odszkodowawczego.

Niestety, w skrajnych przypadkach zaniedbania te mogą przyczynić się do śmierci pacjenta. Wiemy, jak trudno jest sobie poradzić z żalem po stracie ukochanej osoby. Utrata bliskiej osoby może narazić Cię nie tylko na cierpienie i ból psychiczny, ale również na stres związany z finansami. Dlatego możemy pomóc Ci uzyskać odszkodowanie na pokrycie opłat pogrzebowych i wszelkich innych wydatków.

Oczywiście, że TAK. Większość naszych roszczeń może być zgłoszona w trybie umowy “nie wygrasz, nie płacisz” (ang. “no win, no fee”) .
Oznacza to, że nie płacisz nic na wstępie roszczenia. Zapłata za nasze usługi następuje w momencie, kiedy Twoja sprawa odszkodowawcza zakończy się powodzeniem.

Jeśli roszczenie zakończy się sukcesem, nasza opłata jest traktowana jako procent odszkodowania. Zostanie to zawsze z Tobą wcześniej uzgodnione.
Nawet jeśli Twoja sprawa o odszkodowanie nie zostanie zakończona pomyślnie, to w dalszym ciągu nie będziesz obciążony kosztami, czyli nie ponosisz żadnego ryzyka.

Na wstępie roszczenia prawnik wykupuje polisę ubezpieczeniową na pokrycie kosztów prawnych. Na wypadek gdyby sprawa została przegrana w sądzie, ubezpieczenie to pokryje koszty strony przeciwnej. Ubezpieczenie to jest pokrywane z odszkodowania na końcu roszczenia.

Wysokość odszkodowania, które otrzymasz zależy od powagi i złożoności Twojej sprawy, a więc nie ma możliwości oszacowania kwoty odszkodowania na wstępie roszczenia. Należy pamiętać, że każdy przypadek jest inny.

Rozumiemy, że po niedbałym leczeniu możesz czuć się samotny, sfrustrowany i odczuwać ból. Często konieczność rozpoczęcia dodatkowego leczenia będącego wynikiem zaniedbania chirurgicznego to trudny okres dla poszkodowanego pacjenta. Wiąże się to często z przeznaczeniem własnych środków na leczenie, aby naprawić skutki spowodowane przez błąd chirurgiczny..

Aby ustalić odpowiednią kwotę odszkodowania, Twój prawnik przyjrzy się takim kwestiom jak:

 • obrażenia, jakich doznałeś na skutek zaniedbania lub błędu chirurgicznego, ból i cierpienie spowodowane przez ten incydent,
 • utracone dochody i czas, w którym nie byłeś zdolny pracować,
 • uraz psychiczny (stres, lęk, depresja),
 • wydatki takie, jak zakup medykamentów, koszty podróży do placówek medycznych, koszty zakwaterowania,
 • wpływ urazu na Twoje życie i życie Twojej rodziny.

Twoje odszkodowanie pokryje również czas, pomoc i opiekę (ang. care and assistance) poświęconą Tobie po wypadku przez Twoich bliskich lub przyjaciół.

W większości przypadków masz trzy lata od daty zdarzenia związanego z zaniedbaniem medycznym, aby rozpocząć sprawę o odszkodowanie. Pamiętaj jednak, że w sprawach o odszkodowanie im szybciej zgłosisz się do nas, tym lepiej – niekiedy rozpoczęcie sprawy może być niemożliwe, jeżeli do terminu przedawnienia zostało już niewiele czasu.

Istnieją pewne okoliczności, w których trzyletni termin nie ma zastosowania. Przykładowo, jeśli rozważasz wystąpienie z roszczeniem w imieniu ukochanej osoby, która nie ma pełnej sprawności umysłowej, zwykle nie ma ograniczeń czasowych na wniesienie roszczenia.

W przypadku obrażeń, których doznało Twoje dziecko możesz złożyć wniosek o odszkodowanie w dowolnym momencie do jego 18-tych urodzin. Jeśli w tym okresie nie zostanie zgłoszone żadne roszczenie, wówczas może zgłosić roszczenie samodzielnie jako dorosły w ciągu trzech lat, między 18 a 21 rokiem życia.

Podobnie jak w przypadku każdego rodzaju operacji, chirurdzy wykonujący zabiegi kosmetyczne i upiększające mają obowiązek dbać o Twoje bezpieczeństwo i dobre samopoczucie. Na lekarzach chirurgach spoczywa ogromna odpowiedzialność, której nie można lekceważyć, poniewaz błąd w sztuce chirurgicznej może mieć długotrwałe i traumatyczne skutki.

Powikłania mogą być spowodowane wadliwymi produktami, błędami w leczeniu oraz niskim standardem opieki po operacji plastycznej.
Oto kilka przykładów operacji plastycznych, w trakcie których może dojść do błędów w sztuce chirurgicznej lub w trakcie rekonwalescencji po zabiegu:

 • powiększenie lub zmniejszenie piersi,
 • operacja powiek,
 • lifting twarzy lub szyi,
 • liposukcja,
 • zmiana kształtu nosa (plastyka nosa),
 • plastyka brzucha

Jeśli doznałeś urazu w wyniku operacji plastycznej, odszkodowanie może nie tylko pomóc w powrocie do zdrowia, ale złożenie wniosku roszczeniowego może również zwrócić uwagę na organizację, placówkę medyczną, która przeprowadziła zabieg.

Odszkodowanie za zaniedbania pooperacyjne – jak złożyć roszczenie

Wszyscy lekarze, w tym chirurdzy mają obowiązek dbania o swoich pacjentów oraz zapewnienia im opieki medycznej na wysokim poziomie.

Przede wszystkim leczyć, nie szkodzić!

Kiedy decydujemy się na zabieg chirurgiczny, czy to z powodu naszego zdrowia – kiedy operacja jest konieczna – czy też ze względów estetycznych, to powierzamy nasze zdrowie i życie w ręce lekarza chirurga. Ufamy i wierzymy, że zabieg zakończy się dla nas pomyślnie, a my będziemy mogli powrócić do zdrowia i będziemy w pełni zadowoleni z rezultatu zabiegu.

Dlatego gdy dojdzie do błędu chirurgicznego ze strony lekarza, jesteśmy rozczarowani i sfrustrowani. Narażeni na ból i cierpienie, dodatkowe leczenie i koszty z tym związane pragniemy zawalczyć o sprawiedliwość i dochodzić swoich praw.

Niezależnie od tego, czy jest to uraz fizyczny, pogorszenie istniejącego stanu, czy spowodowana trauma psychiczna, niezmiernie trudno jest naprawić powstałe szkody.
Jeśli Ty lub ktoś z Twoich bliskich ucierpieli w wyniku zaniedbania chirurgicznego, jesteśmy tutaj, aby pomóc Ci uzyskać odszkodowanie, na które zasługujesz.
Jako zaufana i polecana firma, rozumiemy przez co przechodzisz. Nasz zespół ma wiedzę, doświadczenie i dużo empatii, aby Ci pomóc

Zapytania o odszkodowania oraz roszczenia z tytułu zaniedbań pooperacyjnych na terenie UK, można zgłaszać bezpośrednio do nas. Nasze biuro jest czynne od poniedziałku do piątku, w godzinach od 9:00-17:30. Zapytania można zgłosić wypełniając formularz wypadkowy na naszej stronie klikając TUTAJ, lub dzwoniąc bezpośrednio do naszej polskiej kancelarii odszkodowań na numer: 02037 430 812 lub bezpłatny 0800 3688 569

Kiedy kontaktujesz się z nami, nigdy nie masz obowiązku ubiegania się o odszkodowanie, a rozmowa telefoniczna jest całkowicie poufna.