Odszkodowania lekarskie w UK

Odszkodowanie za błędy medyczne, uszczerbek na zdrowiu w UK

W trakcie leczenia, rehabilitacji, a nawet diagnozy konkretnego schorzenia może dojść do błędu popełnionego przez personel medyczny. Są one podstawą do wypłaty rekompensaty finansowej, jaka przysługuje poszkodowanej osobie. Jeśli doświadczyłeś zaniedbania lub błędu medycznego, nasi prawnicy wskażą adekwatne rozwiązania i pomogą Ci w uzyskaniu należnego odszkodowania.

Co to jest zaniedbanie medyczne?

Zaniedbanie medyczne, znane również jako zaniedbanie kliniczne, ma miejsce gdy pracownicy służby zdrowia nie wypełnią swojego obowiązku opieki nad Tobą. Obejmuje wszelką niewłaściwą, przypadkową lub niespełniającą norm opiekę lekarską, która powoduje uraz pacjenta lub pogarsza istniejący stan. Zwykle jest to spowodowane niewłaściwym działaniem lub brakiem działania.

Zgodnie z NHS Resolution (organ odpowiedzialny za rozwiązywanie spraw dotyczących zaniedbań medycznych) w 2018/19 roku zgłoszono ponad 15600 roszczeń odszkodowawczych przeciwko służbie zdrowia. Ponad 55% zaowocowało wypłatą odszkodowań.

Niestety błędy lub zaniedbania medyczne niosą ze sobą ryzyko konsekwencji zmieniających życie pacjentów, czy to poprzez obrażenia fizyczne, czy też urazy psychiczne w ich następstwie.

Jeśli Ty lub ktoś z Twoich bliskich odniósł obrażenia w wyniku otrzymanego leczenia, jesteśmy tutaj, aby pomóc Ci uzyskać odszkodowanie, na jakie zasługujesz.

Zapytania o odszkodowania oraz roszczenia z tytułu błędów i zaniedbań medycznych na terenie UK, można zgłaszać bezpośrednio do nas. Nasze biuro jest czynne od poniedziałku do piątku, w godzinach od 9:00-17:30. Zapytania można zgłosić wypełniając formularz wypadkowy na naszej stronie klikając TUTAJ, lub dzwoniąc bezpośrednio do naszej polskiej kancelarii odszkodowań na numer: 02037 430 812 lub bezpłatny 0800 3688 569

Jakie są rodzaje zaniedbań medycznych?

Zaniedbanie medyczne to szerokie pojęcie, które opisuje szeroki wachlarz doświadczeń. Istnieje wiele różnych rodzajów zaniedbań medycznych, od nieprawidłowego leczenia i błędów chirurgicznych, po błędną diagnozę i zaniedbania dentystyczne.

Poniżej podajemy przykładowe zaniedbania medyczne i przypadki, w których nasza firma jest w stanie pomóc

 • zaniedbania szpitalne, w tym roszczenia wobec szpitali prywatnych, jak i państwowych (ang, National Health Service – NHS) z tytułu chorób spowodowanych nieprawidłowo
 • opatrzonymi lub oczyszczonymi ranami lub rozległymi odleżynami,
 • zaniedbania w hospicjum, w tym podanie niewłaściwych leków,
 • zaniedbania dentystyczne powodujące uszkodzenie zębów, dziąseł i szczęki,
 • urazy powstałe podczas lub po operacji,
 • infekcje nabyte podczas pobytu w szpitalu,
 • błędna diagnoza stanu chorobowego, która może prowadzić do zastosowania niewłaściwego leczenia,
 • błędy w leczeniu, gdy podano lub przepisano niewłaściwy lek,
 • urazy porodowe, w tym urazy zarówno matki, jak i niemowlęcia, czy to w czasie ciąży (stan przedrzucawkowy, cukrzyca matki), podczas porodu (porażenie mózgowe), czy po
 • porodzie (dysplazja stawu biodrowego),
 • zaniedbania w domach opieki nad ludźmi starszymi,
 • roszczenia wobec zaniedbania lekarza rodzinnego,
 • niedbała lub źle sformułowana porada medyczna, która uniemożliwia pacjentowi dokonanie świadomego wyboru,
 • brak ostrzeżenia pacjenta o ryzyku związanym z zabiegiem lub leczeniem.

Do zaniedbań medycznych należą również operacje, zabiegi chirurgiczne, (ang. “Never Events”) podczas których doszło do incydentów, które nigdy nie powinny się zdarzyć i były możliwe do uniknięcia.
Obejmują takie incydenty jak:

 • wykonanie niewłaściwej operacji na właściwej osobie i odwrotnie,
 • operowanie na niewłaściwej części ciała,
 • przypadkowe pozostawienie narzędzia chirurgicznego lub innego ciała obcego w ciele pacjenta,
 • infekcja pooperacyjna, której można było uniknąć,
 • przypadkowa perforacja narządów wewnętrznych,
 • zabiegi kosmetyczne powodujące możliwe do uniknięcia blizny lub inne zniekształcenia

Błędy medyczne, czy to chirurgiczne, czy inne, mogą mieć poważne i długotrwałe konsekwencje. Typowe przypadki mogą obejmować urazy kręgosłupa, urazy mózgu, urazy ortopedyczne, amputacje a nawet błędną diagnozę nowotworu, więc wiemy, jak ważne jest aby pomóc naprawić to, co zostało zaniedbane.

Odszkodowanie za błędy i zaniedbania medyczne w UK – często zadawane pytania

Zaniedbanie medyczne ma miejsce, gdy personel medyczny nie wywiązuje się z obowiązku opieki nad Tobą. Obejmuje błędy w diagnostyce, przyjmowaniu leków, leczeniu, zabiegach chirurgicznych i opiece ogólnej, które powodują urazy fizyczne, urazy psychiczne lub pogarszają istniejący stan.

Zaniedbanie medyczne dotyczy wszystkich form publicznej i prywatnej opieki zdrowotnej – od gabinetu lekarskiego, szpitala, kliniki i domu opieki po stomatologię, optometrię, rehabilitację i terapię.

Najczęstszymi formami zaniedbań medycznych są błędna diagnoza, błędna recepta, nieudana operacja, niespełniające standardów porady i urazy podczas ciąży i porodu.
Jeśli uważasz, że personel medyczny zrobił coś – lub co równie ważne, czegoś nie zrobił – co spowodowało u Ciebie uraz fizyczny lub psychiczny, możesz mieć podstawy do wniesienia roszczenia z tytułu zaniedbania medycznego.

Spójrzmy na państwową służbę zdrowia. NHS Resolution to organ nadzorujący roszczenia z tytułu zaniedbań medycznych wobec Państwowej Służby Zdrowia (ang. National Health Service – NHS). Z ich danych wynika, że w roku 2018/19 rozstrzygnięto 15655 roszczeń, i przyznano 8712 odszkodowań.

Medycyna jest złożona, podobnie jak roszczenia z tytułu zaniedbań medycznych. Jeśli uważasz, że ucierpiałeś z powodu błędu lub zaniedbania medycznego, skontaktuj się z nami już dzisiaj.
Nasi doradcy prawni mają duże doświadczenie i podpowiedzą ci (bezpłatnie i bez konieczności natychmiastowego podpisywania umowy), czy masz szansę na odszkodowanie i jakie następne kroki podjąć, aby rozpocząć procedurę roszczeniową. Decyzja, czy rozpocząć roszczenie należy wyłącznie do ciebie.

Cały personel medyczny ma obowiązek dbania o Ciebie podczas procesu leczenia, bez narażania na niepotrzebne urazy, cierpienie i ból.

Rozpatrując sprawę nasi prawnicy ciezko pracuj, aby udowodnic, że otrzymana opieka była poniżej tego, czego wymaga prawny obowiązek przestrzegania standardów opieki.

Aby to zrobić, zazwyczaj badają trzy kluczowe obszary:

 • naruszenie obowiązku (ang. Breach of duty) – udowodnienie, że lekarz lub personel medyczny nie dopełnił prawnego obowiązku opieki nad Tobą,
 • przyczyna – udowodnienie, ze leczenia, które otrzymałeś, było przyczyna Twojego urazu lub spowodowało pogorszenie stanu,
 • szkody – stanowiące wyraźne dowody szkód, jakie poniosłeś w rezultacie.

Nasi prawnicy zajmujący się zaniedbaniami medycznymi będą pod ręką, aby poprowadzić Cię krok po kroku przez cały proces odszkodowawczy, podczas gdy Ty będziesz mógł skupić się na powrocie do zdrowia.

Oczywiście, że TAK. Większość naszych roszczeń może być zgłoszona w trybie umowy “nie wygrasz, nie płacisz” (ang. “no win, no fee”) .
Oznacza to, że nie płacisz nic na wstępie roszczenia. Zapłata za nasze usługi następuje w momencie, kiedy Twoja sprawa odszkodowawcza zakończy się powodzeniem.

Jeśli roszczenie zakończy się sukcesem, nasza opłata jest traktowana jako procent odszkodowania. Zostanie to zawsze z Tobą wcześniej uzgodnione.
Nawet jeśli Twoja sprawa o odszkodowanie nie zostanie zakończona pomyślnie, to w dalszym ciągu nie będziesz obciążony kosztami, czyli nie ponosisz żadnego ryzyka.

Na wstępie roszczenia prawnik wykupuje polisę ubezpieczeniową na pokrycie kosztów prawnych. Na wypadek gdyby sprawa została przegrana w sądzie, ubezpieczenie to pokryje koszty strony przeciwnej. Ubezpieczenie to jest pokrywane z odszkodowania na końcu roszczenia.

TAK, oczywiście możesz to zrobić. Możemy pomóc Ci wnieść roszczenie o zaniedbanie medyczne w imieniu znajomego lub członka rodziny.

Jeśli ich obrażenia są poważne, mogą fizycznie nie być w stanie samodzielnie dochodzić roszczeń lub mogą nie czuć się gotowi, aby porozmawiać z nami o tym, przez co przeszli. Tak czy inaczej możemy Ci pomóc naprawić wyrządzoną szkodę udzielając bezpłatnych i poufnych porad na temat procesu odszkodowawczego.

Niestety, w skrajnych przypadkach zaniedbania medyczne mogą być śmiertelne. Wiemy, jak trudno jest sobie poradzić z żalem po stracie ukochanej osoby. Utrata bliskiej osoby może narazić Cię nie tylko na cierpienie i ból psychiczny, ale również na stres związany z finansami. Dlatego możemy pomóc Ci uzyskać odszkodowanie na pokrycie opłat pogrzebowych i wszelkich innych wydatków.

Zapytania o odszkodowania oraz roszczenia z tytułu błędów i zaniedbań medycznych na terenie UK, można zgłaszać bezpośrednio do nas. Nasze biuro jest czynne od poniedziałku do piątku, w godzinach od 9:00-17:30. Zapytania można zgłosić wypełniając formularz wypadkowy na naszej stronie klikając TUTAJ, lub dzwoniąc bezpośrednio do naszej polskiej kancelarii odszkodowań na numer: 02037 430 812 lub bezpłatny 0800 3688 569

Kiedy składasz roszczenie o zaniedbanie medyczne przeciwko Państwowej Służbie Zdrowia (ang. National Health Service – NHS), jest ono rozpatrywane przez organizację o nazwie NHS Resolution, ustanowioną przez rząd, w celu rozpatrywania przypadków zaniedbań medycznych wniesionych przez pacjentów.

NHS Resolution działa jak firma ubezpieczeniowa. Każdy NHS Trust w Wielkiej Brytanii wpłaca roczną składka do NHS Resolution, dzięki czemu zawsze jest dostępna pula pieniędzy na załatwienie wszelkich wniesionych przeciwko nim spraw dotyczących zaniedbań medycznych.

Pomyśl o tym, jak o ubezpieczeniu samochodu. W praktyce możesz nigdy nie potrzebować polisy, ponieważ nie miałeś wypadku, a więc nikt nie wystąpił z roszczeniem przeciwko Tobie. Jednakże prawo stanowi, że i tak jesteś zobowiązany zapłacić składkę, na wypadek gdybyś spowodował wypadek, który był z Twojej winy.

Roszczenia z tytułu zaniedbań medycznych dla pacjentów korzystających z prywatnej opieki zdrowotnej działają inaczej. Wytyczne General Medical Council (GMC) stanowią, że lekarze pracujący w prywatnej opiece zdrowotnej muszą wykupić ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, w celu pokrycia roszczeń z tytułu zaniedbań, ponieważ są klasyfikowani jako wykonawcy (a nie jako pracownicy, jak w NHS).

W związku z tym roszczenia z tytułu zaniedbań medycznych wnoszone przez prywatnych pacjentów są zwykle nieco bardziej złożone, mogą trwać nieco dłużej i częściej trafiają do sądu.

Twoje roszczenie jest całkowicie niezależne od wszelkich dochodzeń i działań dyscyplinarnych, które szpital lub przychodnia lekarska mogą podjąć wewnętrznie.

W ciężkich przypadkach standardową procedurą jest przeprowadzenie pełnego dochodzenia. Wszelkie późniejsze działania dyscyplinarne będą dostosowane do okoliczności i poziomu zaniedbania.

Reprezentujący Cię prawnik zawsze będzie starał się przekonać zaangażowaną organizację zarówno do przeglądu jej procedur, jak i do podjęcia niezbędnych kroków w celu zapewnienia, że incydent ten się nie powtórzy z innym pacjentem.

W większości przypadków masz trzy lata od daty zdarzenia związanego z zaniedbaniem medycznym, aby rozpocząć sprawę o odszkodowanie. Pamiętaj jednak, że w sprawach o odszkodowanie im szybciej zgłosisz się do nas, tym lepiej – niekiedy rozpoczęcie sprawy może być niemożliwe, jeżeli do terminu przedawnienia zostało już niewiele czasu.

Z drugiej strony, niekiedy termin trzech lat od daty wypadku może zostać wydłużony, np.: jeżeli z powodu urazu nie byłeś w stanie fizycznie lub psychicznie rozpocząć roszczenia wcześniej. W takim wypadku okres przedawnienia to 3 lata od momentu, kiedy lekarz stwierdził, że jesteś w fizycznie i/lub psychicznie dobrym stanie na tyle, aby rozpocząć roszczenie.

Po niedbałym leczeniu możesz czuć się samotny, sfrustrowany i odczuwać ból. Często konieczność rozpoczęcia dodatkowego leczenia będącego wynikiem postawienia niewłaściwej diagnozy bądź zastosowanego leczenia lub terapii to trudny okres dla poszkodowanego pacjenta. Wiąże się to często z przeznaczeniem własnych środków na leczenie, aby naprawić skutki spowodowane przez zaniedbanie medyczne.

W wyniku zaniedbania medycznego może dojść czasami do poważnego uszczerbku na zdrowiu. Są to najczęściej fizyczne obrażenia, jakich doznał pacjent. Rekonwalescencja w takiej sytuacji jest nierzadko nie tylko długotrwała, ale przede wszystkim kosztowna. Dlatego tak istotnym jest możliwość dochodzenia swoich praw i starania się o odszkodowanie za zaniedbanie kliniczne. Pokrywa ono nie tylko obrażenia fizyczne (ból i cierpienie) ale także urazy psychiczne powstałe w wyniku nieprawidłowego leczenia. Mowa o takich schorzeniach jak stres i lęk przed wizytami w placówkach medycznych, czy nawet depresja.

Sporym problemem dla osób aktywnych zawodowo może być utrata pracy spowodowana wydłużoną rekonwalescencją, która jest skutkiem nieprawidłowych decyzji podjętych przez personel medyczny. W takiej sytuacji odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu pokryje związane z tym straty.

Aby ustalić odpowiednią kwotę odszkodowania, Twój prawnik przyjrzy się takim kwestiom jak:

 • obrażenia, jakich doznałeś na skutek zaniedbania lub błędu medycznego, ból i cierpienie spowodowane przez ten incydent,
 • utracone dochody i czas, w którym nie byłeś zdolny pracować,
 • wszystkie przyszłe zarobki, które możesz utracić, ponieważ Twoje możliwości na rynku pracy się zmieniły. Na przykład z powodu doznanych urazów, nie będziesz mógł powrócić do pracy
 • na to samo stanowisku, pracować w tym samym wymiarze godzin lub w ogóle nie będziesz aktywny zawodowo,
 • uraz psychiczny (stres, lęk, depresja),
 • zmiany potrzebne w domu i pojeździe, aby przystosować je do Twoich potrzeb,
 • wydatki takie, jak zakup medykamentów, koszty podróży do placówek medycznych, koszty zakwaterowania,
 • brak możliwości uprawiania swojej ulubionej dyscypliny sportowej, hobby z powodu odniesionych obrażeń,

Twoje odszkodowanie pokryje również czas, pomoc i opiekę (ang. care and assistance) poświęconą Tobie po wypadku przez Twoich bliskich lub przyjaciół.

Jak zgłosić się po odszkodowanie za zaniedbanie medyczne w Wielkiej Brytanii?

Kiedy korzystamy z opieki medycznej, powierzamy nasze zdrowie i życie w ręce osób wykwalifikowanych medycznie. Ufamy!.
Wszystko ulega zmianie, kiedy dochodzi do zaniedbania medycznego, spowodowanego nieprawidłowym leczeniem, rehabilitacją, a nawet postawieniem błędnej diagnozy konkretnego schorzenia. Niestety konsekwencje tego są ogromne i często zmieniają nasze życie.

Niezależnie od tego, czy jest to uraz fizyczny, pogorszenie istniejącego stanu, czy spowodowana trauma psychiczna, niezmiernie trudno jest naprawić powstałe szkody.
Jeśli Ty lub ktoś z Twoich bliskich ucierpieli w wyniku zaniedbania medycznego, jesteśmy tutaj, aby pomóc Ci uzyskać odszkodowanie, na które zasługujesz.
Jako zaufana i polecana firma, rozumiemy przez co przechodzisz. Nasz zespół ma wiedzę, doświadczenie i dużo empatii, aby Ci pomóc

Zapytania o odszkodowania oraz roszczenia z tytułu błędów i zaniedbań medycznych na terenie UK, można zgłaszać bezpośrednio do nas. Nasze biuro jest czynne od poniedziałku do piątku, w godzinach od 9:00-17:30. Zapytania można zgłosić wypełniając formularz wypadkowy na naszej stronie klikając TUTAJ, lub dzwoniąc bezpośrednio do naszej polskiej kancelarii odszkodowań na numer: 02037 430 812 lub bezpłatny 0800 3688 569

Kiedy kontaktujesz się z nami, nigdy nie masz obowiązku ubiegania się o odszkodowanie, a rozmowa telefoniczna jest całkowicie poufna.